Sok z brzozy

W związku z wykrywanym przez służby ZLP pozyskiwaniem soku z brzóz rosnących w lasach komunalnych informujemy, że każda zauważona przez nas próba ww. pozyskania będzie kończyła się konfiskatą sprzętu jaki został do tego celu użyty, a także zostanie to zgłoszone na...

Drzewa za frekwencję!

Ławica i Strzeszyn z najwyższą frekwencją w Poznaniu. Oba osiedla uzyskały podobny rezultat – prawie 83%, na obu zasadzimy więc po 83 drzewa. Gratulacje!!!

GOAP

Szanowni Państwo, ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Nowe przepisy obowiązywać będą wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z...

Wiosenne Porządki

Jeszcze trawy nie urosły, a krzaki nie pokryły się liśćmi, więc dokładnie widać jak ogromne ilości porzuconych śmieci „zdobią” nasze Osiedle! Po trzech akcjach sprzątania w 2019 roku, widzimy w jakim śmietniku nadal mieszkamy- i nie wszyscy się z tym godzimy. Rada...