Nasze Aktywności

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ŁAWICA

Zarząd Osiedla Ławica rozpoczyna prace nad przygotowaniem „budżetu Osiedla” na rok 2022. W ramach konsultacji społecznych, każdy mieszkaniec może złożyć własny projekt, który będzie dotyczył większej grupy zainteresowanych i podniesie jakość życia na naszym Osiedlu. Ta konsultacja pozwoli wzbogacić pomysły Rady Osiedla i ukaże jakich inwestycji oraz innych działań oczekują nasi Mieszkańcy. Projekty proszę przesłać tylko za pośrednictwem maila na adres: rada@osiedlelawica.pl w terminie do wtorku 15 czerwca br.Po ich analizie i sprawdzeniu możliwości realizacyjnych, każdy z autorów otrzyma informację i komentarz o dalszym losie projektu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ławica

Maciej Bittner