Nasze Aktywności

W związku z wykrywanym przez służby ZLP pozyskiwaniem soku z brzóz rosnących w lasach komunalnych informujemy, że każda zauważona przez nas próba ww. pozyskania będzie kończyła się konfiskatą sprzętu jaki został do tego celu użyty, a także zostanie to zgłoszone na Straż Miejską. ZLP nie wyraża zgody na prowadzenie tego typu działań w lasach komunalnych. Pozyskiwanie soku prowadzone jest w sposób zagrażający zdrowiu drzew. Mając powyższe na uwadze zwracamy się również z prośbą do wszystkich osób, które zauważą, że w lesie komunalnym jest pozyskiwany sok z brzóz o kontakt z Zakładem Lasów Poznańskich pod nr tel. 61 877 45 15.