Nasze Aktywności

Na prośbę mieszkańców Ławicy zaniepokojonych ogromną inwestycją deweloperską na Forcie VII A (12 bloków wielorodzinnych), umieszczamy wzór pisma protestującego przygotowanego przez Koalicję Zazieleń i Prawo do Przyrody, przeciwko niszczeniu flory i fauny na Forcie, możliwy do wykorzystania przez każdego mieszkańca, któremu leży na sercu stan zieleni na naszym osiedlu. Indywidualne maila z protestami zawierającymi osobiste uwagi i opinie można wysyłać na 4 następujące adresy mailowe włącznie: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska: kos@um.poznan.pl, Konserwator Zabytków: mkz@um.poznan.pl, Gabinet Prezydenta: prd@um.poznan.pl, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

Mamy czas tylko do 20 stycznia !!! To jedyny moment kiedy Urząd Miasta zbiera opinie mieszkańców. Po 20 stycznia będzie już za późno. Pamiętajmy o tym !!!