Nasze Aktywności

Nawet jeśli kochasz zwierzęta NIE DOKARMIAJ DZIKÓW!Naturalnym środowiskiem życia dzików jest las, w którym nawet zimą potrafi znaleźć pożywienie. Dokarmiając dzikie zwierzęta, uczymy je, że na terenie naszych nieruchomości i ulic mogą łatwo zdobyć pokarm.NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH DZIKI STANOWIĄ POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO dlatego apelujemy do mieszkańców o niedokarmianie dzików!