Nasze Aktywności

Ławica i Strzeszyn z najwyższą frekwencją w Poznaniu. Oba osiedla uzyskały podobny rezultat – prawie 83%, na obu zasadzimy więc po 83 drzewa. Gratulacje!!!