Nasze Aktywności

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Miasta Poznania prowadzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument przygotowywany przez miejskich urbanistów. Obowiązek jego sporządzenia wprowadzono w 1994 r. Główną rolą jaką odgrywa jest koordynacja planowania przestrzennego w Poznaniu i wyznaczanie kierunków rozwoju poszczególnych części miasta. Studium jednak należy postrzegać szerzej. Obok strategii i dokumentów programowych to jeden z głównych filarów prowadzenia polityki rozwoju miasta. Należy pamiętać, że rolą planowania przestrzennego jest nie tylko uważne wsłuchiwanie się w bieżące potrzeby społeczne i gospodarcze, ale i spoglądanie w przyszłość miasta i definiowanie przyszłego sposobu zagospodarowania i rozwoju przestrzennego.Konsultacje społeczne rozpoczęły się w środę, 24 czerwca, a zakończą się 31 lipca 2020 r. Formalne wnioski do projektu Studium muszą być złożone na piśmie. Wynika to z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski do projektu Studium można składać od 25 czerwca do 31 lipca. Może to zrobić każdy – mieszkaniec, a także podmiot prywatny czy publiczny.Szczegółowe informacje o procedurze składania wniosków i formalnych wymogach zostaną opublikowane na stronie MPU i portalu poznan.pl.Kolejny, II etap konsultacji społecznych odbędzie się na przełomie 2020 i 2021 roku. Następnie poznaniaków czeka wyłożenie projektu do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna dotycząca projektu Studium. Będą również zbierane uwagi do projektu. Zakończenie procedury sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania przewidziano na 2023.