Nasze Aktywności

„Bardzo ciekawe i pożyteczne wydarzenie”– tak najczęściej określali mieszkańcy Ławicy spotkanie nt. ”Jakość powietrza w Poznaniu”, zorganizowane przez Radę Osiedla Ławica pod patronatem Pani Katarzyny Kierzek–Koperskiej- Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania.
Spotkanie, które odbyło się 21 listopada w Szkole Podstawowej Nr 58 przygotowali merytorycznie pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska pod kierownictwem Dyrektora Przemysława Surdyka, za co należą się im ogromne podziękowania.
Wbrew krążącemu po Osiedlu mitowi, jakość powietrza którym oddychamy na Ławicy jest często gorsza niż we wschodnich dzielnicach Poznania, co wyraźnie pokazały badania Regionalnego Wydziału Monitoringu Powietrza GIOŚ w Poznaniu. Przyczyna tej sytuacji jest znana- duża ilość starych pieców i spalanie słabej jakości węgla, a czasem również śmieci.
Wyciągamy więc wnioski!!! Przy pomocy EKOPATROLU Straży Miejskiej i pokazanego na spotkaniu drona oraz jego ogromnych możliwości, lokalizowali będziemy najbardziej uciążliwych trucicieli środowiska, ale równocześnie dzięki programom wsparcia finansowego, Rada Osiedla przy współpracy z poniższymi podmiotami będzie pomagała mieszkańcom przy wymianie pieców węglowych na gazowe, zakładaniu pomp grzewczych lub ogniw fotowoltaicznych.
Programy wsparcia omówili szczegółowo obecni na spotkaniu specjaliści z WKiOŚ– Kawka Bis, WFOŚ– Czyste powietrze i termoizolacje, PGNiG– ułatwienia w procesie podłączenia do sieci gazowej i MOPR- dofinansowania dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym.
Rada Osiedla serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania– zarówno prelegentom jak również słuchaczom i deklaruje, że niebawem zaprosi na kolejne o zbliżonej tematyce.