Problem Barwickiej

Zwracam się kolejny już raz z prośbą o pomoc. Mieszkam z rodziną przy ul. Barwickiej. Z chwilą, kiedy powstało tu osiedle mieszkaniowe i na potrzeby mieszkańców w/w osiedla powstała utwardzona ulica (dokładnie na ich potrzeby gdyż na ulicy dwupasmowej jeden pas zajęty jest przez samochody mieszkańców tego budynku) nie mamy możliwości normalnie żyć. Ogromne samochody dostarczające towary do hurtowni u wylotu naszej ulicy oraz dostarczające towary na potrzeby budowy rozjechały naszą polną drogę oraz uszkadzają nasze domy. Woda podczas deszczu spływa na tę część Barwickiej gdzie nie ma utwardzenia, co absolutnie uniemożliwia korzystanie z ulicy aby przejść pieszo. Tak samo zalewana jest ul. Okonecka, tak więc do kościoła trzeba iść naokoło przez os. Bajkowe. Jestem osobą, która ma kłopoty z poruszaniem się. Mój mąż już raz upadł chcąc pokonać kałużę. Czekamy więc na nieszczęście. Płacimy podatki, mąż jest osobą odznaczoną za zasługi dla miasta Poznania, a mamy kłopoty aby wyjść z własnej posesji. Prosimy o pomoc. Może jest jakaś szansa, aby utwardzono te kilkadziesiąt metrów ulicy.

Rada Osiedla prowadzi nieustanne interwencje kierowane do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, zarówno korespondencyjnie jak i telefonicznie, a także podczas spotkań osobistych. Wielokrotne naciski, niestety nie wpływają na rozwiązywanie problemów. Problem Barwickiej oraz innych ulic znamy z uwag wielu mieszkańców. Niestety, wybudowanie prawdziwych ulic na osiedlu odbywa się ze środków Miasta dysponowanych przez Radnych Miasta Poznania, a tej chwili w Poznaniu oczekuje na wybudowanie w Poznaniu kilkaset ulic osiedlowych. Wykonanie drogi z budżetu osiedla nie wchodzi w rachubę, ze względu na koszty.
Rada Osiedla dokłada wielu starań w celu poprawy dojazdów do posesji poprzez utwardzanie ulic materiałem pofrezowym. Jednakże są to rozwiązania niepełne, doraźne i robione są w ramach budżetu osiedlowego na wyraźne zgłoszenie mieszkańców ulicy. Chociaż są to rozwiązania obarczone licznymi wadami to zaletą ich jest to, iż na pofrezie nie tonie się w błocie, przynajmniej przez jakiś czas.

Zatkana kanalizacja deszczowa Jaracza / Miastkowska

Mieszkaniec osiedla Bajkowego skarży się do Głosu Wielkopolskiego na kanalizację deszczową w okolicy ul. Jaracza i Miastkowskiej. Zdaniem rozżalonego Mieszkańca: "kanalizacja jest skonstruowana w nieodpowiedni sposób. Nie jest właściwie podłączona i to powoduje duże problemy. Podczas deszczu okolica jest nieprzejezdna, a drogi nie można przejść suchą stopą." 
Głos Wielkopolski zwrócił się do Rady o komentarz i ocenę sytuacji.

Nasza odpowiedź skierowana do Głosu Wielkopolskiego:
Przykro nam, ale Rada nie ocenia takiej sytuacji. Problemem jest jedynie to, że Mieszkaniec Bajkowego skarży się do Głosu Wielkopolskiego zamiast zgłosić uszkodzenie studzienki do ZDM-u.
Rada, na początku kadencji, umieściła na witrynie osiedla, na specjalnej stronie poświęconej zgłaszaniu różnych problemów, również informację o tym gdzie należy zgłaszać uszkodzenia studzienek.
Dane są dostępne na stronie od kilku lat, a informacja, że istnieje strona www.osiedlelawica.pl jest umieszczona na czterech banerach na terenie osiedla.
Do zadań Rady nie leży ocena skutków niedziałającej kanalizacji deszczowej, natomiast chętnie pomagamy mieszkańcom, jeżeli ich interwencje kierowane do właściwych służb okazują się nieskuteczne, co wielokrotnie już w takich sytuacjach czyniliśmy. Niestety, o problemie nieodpływającej wody z opadu dowiadujemy się po raz pierwszy od Głosu Wielkopolskiego, zamiast od Mieszkańca os. Bajkowego, mimo iż na stronie osiedla są wszelkie dane kontaktowe do rady (mail, telefon i formularz do korespondencji).

Chodnik na Miastkowskiej

Proszę o informację czy i kiedy będzie poprawiany chodnik przy ulicy Miastkowskiej (był w planie inwestycji na rok 2013). - Pozdrawiam serdecznie - Katarzyna

Po przyjęciu zadania do realizacji przez Zarząd Dróg i Mostów, termin remontu remontu jest ustalany wewnętrznie przez ZDM. O realizacji zadania dowiadujemy się w praktyce na bieżąco. Z reguły nasilenie zaplanowanych prac wypada w okresie powakacyjnym. Tak więc czekamy.

MPZP osiedla Bajkowego - czy coś się dzieje?

Co się dzieje z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Bajkowego, którego zmiana została wywołana na wniosek właścicieli niektórych działek zlokalizowanych na osiedlu?

Na bieżąco można śledzić informacje na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, a w załączeniu odpowiedź Miasta na interpelacje zgłoszoną przez Radnego Miata Poznania, pana Bartosza Zawieję: czytaj pismo

Kiedy siłownia?

Witam, kiedy dokładniej jest planowane ustawienie otwartej siłowni?

Termin montażu zależy to od wypełnienia wszystkich procedur przetargowych - proces zakupu trwa. W naszym interesie jest aby siłownia została oddana mieszkańcom do użytku  jak najszybciej, jednak sprawę zakupu i montażu nie prowadzi Rada Osiedla lecz jednostka miejska, która zakup musi dokonać zgodnie z prawem o zamówieniach po akceptacjach działu finansowego miasta Poznania. To trochę trwa, a na tempo tych spraw nie mamy wpływu.