Ścieżka rowerowa w kierunku Skórzewa

Czy Rada bierze pod uwagę możliwość wybudowania chodnika i drogi rowerowej na ul. Złotowskiej na odcinku od Miastkowskiej do ul. Owczej?

Już wielokrotnie braliśmy to pod uwagę, aż do granicy miasta (Rezedowej), lub do Owczej. Niestety miasto nie wyraża zgody  na budowę chodnika razem ze ścieżka rowerową bez wykonania odwodnienia terenu. Określony szacowany koszt takiej inwestycji to sokolo 8 mln zł, co jest całkowicie poza możliwościami finansowymi Rady osiedla, a miasto nie planuje takiej inwestycji.

Nadzieja w Radnych Miejskich, którzy ustalają budżet - których niestety nie mamy z naszego osiedla. Były stosowne próby nakłaniania innych Radnych do wprowadzenia tematu do budżetu miasta, ale kwota jest zbyt duża. Niestety obecnie Miasto tnie wszelkie inwestycje.

Przykład drogi rowerowej do Strzeszynka pokazuje. iż jest możliwość powalczenia o ścieżkę rowerową w kierunku Skórzewa, w ramach kolejnego budżetu obywatelskiego, o ile Miasto wyasygnuje odpowiednie środki.

Włamania do samochodów

Czy Rada ma pomysł w jaki sposób uporać się z nocnymi włamaniami do samochodów? W ostatnim czasie nagminnie dochodzi do takich sytuacji, doświadczyłam tego  w nocy z poniedziałku na wtorek. Sprawa została zgłoszona na policję, nie byłam jedyną poszkodowaną, tego dnia były również inne zgłoszenia z Bajkowego.

Temat jest trudny bo niestety całe Osiedle Ławica według danych policyjnych jest miejscem infiltracji przestępczości co w konsekwencji daje jej wzrost.
Oczywiście jako osiedle statystycznie bogatsze narażeni jesteśmy na  działania grup przestępczych, które włamują się do domów i okradają samochody. Z drugiej strony mamy natomiast bardzo niski wskaźnik rozbojów.

Apelowaliśmy do mieszkańców (tak jak i policja) o notowanie numerów podejrzanych, stojących aut, które przyjechały „do nikogo”, nie rozpowiadanie informacji kiedy wyjeżdża się na wakacje no i parkowanie aut na własnej posesji. Osobiście wielokrotnie spisywałem numery dziwnie parkujących pojazdów w różnych częściach osiedla i zgłaszałem je na Policję lub Straż Miejską. Czasami był widoczny paniczny odjazd takiego samochodu, być może udało się w ten sposób czemuś zapobiec. Niestety  oprócz wezwań do  czujności samych mieszkańców, zakres działania Rady jest w tym zakresie ograniczony. Rada zawsze musi prosić o pomoc zarówno Policję jak i Straż Miejska - co oczywiście czynimy.

Policja wywiązuje się ze swoich obowiązków organizując patrole w ramach planów i posiadanych środków. Rada Osiedla systematycznie spotyka się z przedstawicielami Posterunku Policja Grunwald w celu omawiania i monitorowania spraw bezpieczeństwa na osiedlu.
W ramach wspierania Policji do częstszych patroli Rada Osiedla Ławica dofinansowała w 2012 roku koszty zakupu radiowozu przez posterunek Poznań Grunwald.
Obecnie jest konsultowany na szczeblu rad osiedli program „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”, którego celem jest poprawienie sytuacji w omawianym zakresie.

Rozwiązaniem takich problemów byłby monitoring z ochroną, ale koszty które uzyskaliśmy od ochroniarskich firm wielokrotnie przewyższają możliwości i chęci finansowania przez samych mieszkańców. Problem monitoringu był poruszany w Mieście i wiadomo, że brak środków na jego realizację. Braliśmy też udział w miejskim projekcie, w tworzeniu mapy zagrożeń.

Ważne jest aby wszelkie, nawet małe sprawy zgłaszać na Policję, bo to w konsekwencji ma wpływ na ilość wysyłanych patroli. Niestety sami mieszkańcy w sprawach drobnych nie zawsze to robią - a szkoda.

Rada odpowiada

15 października 2012

Czy wg Państwa zasadne byłoby wybudowanie pasów oddzielających ruch na ulicy Jana Brzechwy i Leśnych Skrzatów? Wg mnie takie rozwiązanie mogłoby w jakimś stopniu ograniczyć zbyt "szeroką" jazdę kierowców na tych dwóch ważnych ulicach naszego osiedla.

Komisja Bezpieczeństwa rozmawiała już na ten temat, a więc Pana uwaga doskonale wpisuje się w aktualność tematu. Również według nas zasadne byłoby wyznaczenie przerywanych linii w osi drogi  Brzechwy i Leśnych Skrzatów. W najbliższych dniach stosowny wniosek zostanie przesłane do ZDM. Niemniej dodam, że decyzję podejmie ZDM jako zarządca drogi.


15 października 2012

Jaka jest możliwość kontaktu telefonicznego z przedstawicielem Rady?

telefon komórkowy w godzinach 9:00 do 15:00 (w miarę możliwości preferujemy kontakt mailowy)
Andrzej Białas - przewodniczący Rady Osiedla Ławica: 506 386 077
W pozostałych godzinach proszę się nagrać - oddzwonię


04 października 2012

Witam!
Pozwalam zwrócić się do Państwa w jeszcze jednej sprawie. Myślę, że się Państwo zgodzą, że nie mieszkamy na dalekiej wsi, czy też Alasce, a pewne instytucje, typu MZK, uważają chyba inaczej. Na całym osiedlu jest problem z zakupem biletów komunikacji miejskiej. Nie wiadomo, które sklepy je sprzedają; niektóre 
sprzedają, potem przestają, inne zaczynają i właściwie nie wiadomo, gdzie je można nabyć. Jedynym wyjściem jest jazda "na gapę"... Najbliższy automat do biletów jest przy King Crossie. W związku z tym proszę o  oficjalne wystąpienie do MZK o wstawienie chociażby automatu biletowego przy skrzyżowaniu ul. Złotowska / Miastkowska (np. przy szkole) oraz informacje na przystankach, gdzie można takie bilety zakupić. Innym wyjściem jest sprzedaż biletów przez kierowców we wszystkich autobusach.

Jest to problem ogólny, na forum miasta często spotyka się spostrzeżenia, iż brakuje punktów sprzedaży biletów. MPK w odpowiedzi przedstawia różne, mało miarodajne wykręty i tak pozostaje. Problem jest szczególnie poważny dla osób, które nie korzystają z możliwości jakie daje zakup biletów przez komórkę: szczegóły na http://www.mobilet.pl/komunikacja.html. Polecam to rozwiązanie – po nagraniu do komórki dedykowanego oprogramowania, po wejściu do autobusu wybiera się rodzaj biletu i wystarczy kliknąć skasuj. Przedtem oczywiście trzeba doładować konto, które zostaje utworzone podczas rejestracji.

No, ale dla pokolenia nieinternetowego pozostaje wyłącznie tradycyjny punkt sprzedaży. Jak tylko coś uda się uzyskać w tej sprawie, to poinformujemy.


21 sierpnia 2012

Witam! W zeszłym roku uwzględnili Państwo w budżecie budowę chodnika przy ulicy Miastkowskiej, która miała mieć miejsce w 2012 roku. Proszę o informację, kiedy zamierzają Państwo zrealizować tę inwestycję.

Dokładny termin realizacji zadań osiedlowych nie jest nam znany. Jednostki wykonawcze Miasta planują sobie przyjęte zadania samodzielnie, ale wszystkie zadania przyjęte do realizacji z budżetu 2012 powinny być wykonane w bieżącym roku.
Sprawa chodnika przebiega pozytywnie, nawet przesunęliśmy na jego realizację dodatkowe środki z innych zadań, które to zadania ze względów formalnych nie mogły zostać zrealizowane. Realizacja chodnika, po wykonaniu projektu, okazała się droższa niż w szacunkowych założeniach. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy się cieszyć przyzwoitym chodnikiem na Miastkowskiej.


4 czerwca 2012

Chciałem zapytać, czy wyrażanie zgody realizację uciążliwych obiektów budowlanych leży w kompetencjach Rady Osiedla, lub czy wymaga zgody właścicieli wszystkich sąsiadujących posesji.

Niestety do kompetencji Rady nie należy wyrażanie opinii do wydawanego pozwolenia na budowę lub warunków zabudowy. Urząd w tym zakresie nie występuje o opinie Rady.

Także właściciel działki który dysponuje swoją własnością, nie musi nikogo pytać o zgodę jeśli zabudowuje działkę zgodniej z jej przeznaczeniem (ogólnie. Właściwym organem do oceny wniosku o pozwolenie na budowę jest Wydział Architektury Urzędu Miasta, który wydaje pozwolenie sprawdzając takie elementy jak,

1. Charakter działki (budowlana, rekreacyjna, warsztatowa itd);
2. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
3. Charakter wniosku.

Gdy wniosek spełnia wszystkie warunki a projekt zabudowy jest zgodny z wymogami zabudowy danej działki Urząd może nawet nie pytać sąsiadów.

Zwracanie się do sąsiadów obowiązkowe jest w sytuacji niezgodności zabudowy ze Studium lub planowana zabudową działki niezgodna z przeznaczeniem lub budowa obiektu odbiegającego parametrami od warunków ogólnych.

Prawo do wglądu w pozwolenie na budowę można uzyskać na Placu Kolegiackim, 2 piętro wydział Architektury.