Ratunku! Wszędzie na chodnikach psie odchody

Ratunku!
Wszędzie na chodnikach psie odchody. Dlaczego właściciele czworonogów nie sprzątają po swoich pupilach? Jak można bezkarnie zanieczyszczać nasze środowisko i stwarzać zagrożenie pasożytami.
Prośba o zgłoszenie problemu i szukanie pomocy u służb porządkowych. Potrzebne są także oznakowane kosze do wyrzucania nieczystości i tablice przypominające o obowiązku sprzątania. Może Rada mogłaby zwrócić się o pomoc do Dyrekcji Szkoły SP58 (dotarcie z wiedzą przez dzieci do rodziców).
Z poważaniem IM

Apelujemy do właścicieli piesków o odrobinę wysiłku w trosce o czystość naszych ulic. Prosimy i apelujemy do mieszkańców aby wychodząc z miłymi pieskami pamiętali o zabraniu torebki i sprzątali po swoich ulubieńcach.

Miastkowska ulica

Uprzejmie proszę o informację czy Rada interesuje się stanem jednej z ważniejszych naszych ulic a mianowicie ul. Miastkowską. Jest to dla nas jedyna droga do kościoła oraz do naszej podstawówki. Przejście nią wymaga /po opadach/ prawie umiejętności pływackich. Wykonanie ostatnio skrawka chodnika uważam za ściemnianie. Myślę, że stan tej ulicy /kościół, szkoła, przystanek/ jest dużo ważniejszy od dróg rowerowych czy planowanym ustawieniu przy nich ławek. Proszę więc o przejście tą ulicą po nawet nieznacznych opadach. Myślę, że remont tej ulicy /kanalizacja deszczowa, nawierzchnia, chodniki/ winien być priorytetem w Państwa działaniu, nawet przy braku odpowiednich środków finansowych /prace wykonywać etapami lub gromadzenie środków, a nie ich wydawanie na cele ostatnio bardzo modne, ale przydatne dla niewielkiej liczby mieszkańców/ Pozdrawiam

Rada Osiedla interesuje się stanem wszystkich ulic naszego osiedla, a w szczególności tych, które posiadają najgorszą nawierzchnię, ale …

Wykonanie chodnika na naprawa ulicy to są dwie nieporównywalne sprawy:

  • chodnik, jako nieistniejący dotychczas w tym miejscu, jest wykonywany ze środków „na inwestycje” i kosztuje kilkadziesiąt tysięcy zł,
  • remont ulicy już istniejącej jest wykonywany ze środków „na remonty” i kosztowałby miliony zł, na co pieniędzy nie mamy.

Koszt remontu czy wykonania jakiekolwiek ulicy leży poza zasięgiem finansowym Rady Osiedla, nawet przy założeniu, że kumulujemy środki przez lata, co jest niemożliwe ze względu na sprzeczność z ustawą i nie do przyjęcia ze względu na zaprzestanie jakichkolwiek innych prac na osiedlu.

Co robimy wobec tego?

  • Poprawiamy ulice z zakresie posiadanych możliwości finansowych – np. wyrównanie materiałem pofrezowym, w tym roku kolejne siedem ulic.
  • Współpracujemy z ZDM w zakresie poprawiania ulic na osiedlu – np. nowy asfalt na ulicach bez kanalizacji deszczowej (2011) oraz wyznaczamy priorytety na rok bieżący
  • Tradycyjnie, każdego roku latem przyjmujemy zgłoszenia od Mieszkańców dotyczące remontów miejskiej infrastruktury osiedla i rozpatrujemy każde zgłoszenie, realizując wszystko, co tylko jest możliwe. Nieustannie apelujemy o proponowanie zadań do realizacji z budżetu osiedla. Dotychczas prawie wszystkie zgłoszenia są realizowane, co świadczy też o tym, iż większość propozycji mieszkańców jest realnych.
  • Proponujemy mieszkańcom aktywne włącznie się w zdobywanie środków na remonty/inwestycje z grantów i konkursów – mamy już kilka przykładów współpracy.

Dla Rady Osiedla jest też nie do przyjęcia skoncentrowanie się na jednej ulicy kosztem wielu drobniejszych zadań, ponieważ zostaliśmy wybrani przez wszystkich mieszkańców osiedla i chcemy dbać o harmonijny rozwój całego osiedla.

Sławińska - narastający problem

Ulica Sławińska na odcinku od Złotowskiej do Perzyckiej stała się arterią miejską, po której kursują autobusy oraz występuje duży ruch samochodowy. Wynika to z racji zaistniałego skrótu pomiędzy ul. Bukowską a dojazdem do Skórzewa. Ulica miejska pozbawiona chodników i zalewana przez wody deszczowe stojące bez określonego odpływu - złe wyprofilowanie jezdni oraz brak chodnika. Ulica o dużym natężeniu ruchu pieszego z racji dojścia do przedszkola, działek i mieszkańców. W przypadku ulewnych deszczy, co w ostatnim okresie często występują piesi zmuszeni są poruszać się po jezdni, co w porze dnia wieczorowej jest bardzo niebezpieczne. Sądzę, że w tym przypadku do budowy chodników powinno się dołożyć miasto. Budowa chodników jest konieczna i nie należy czekać do niespodziewanego wypadku. Ponadto postuluję, aby na ulicy częściej pokazywały się patrole policji lub Straży miejskiej i ukróciły częste łamania przepisów drogowych zwłaszcza ograniczyły nadmierną prędkość pojazdów.
Sądzę, że moje spostrzeżenia spotkają się ze zrozumieniem i zostaną rozpatrzone na zebraniu osiedla w dniu 28 11 br.

Dziękujemy za spostrzeżenia. Niestety nikt nie zgłosił tego tematu do planu finansowego osiedla na 2013 rok, więc szansa realizacji takiego zadania w roku przyszłym jest bardzo mała. Zapraszamy na zebranie mieszkańców 23 listopada. Temat wymaga omówienia.

Studzienki Twardowskiego i piasek Miastkowskiej

 1. Na ulicy Twardowskiego są dwie zapadające się studzienki w ramach chodnika, wokół których nie ma kostki brukowej lub zostały podmyte przez złe ułożenie wiele lat temu. Niestety, na jednej nie ma żadnego logo, na drugiej jest chyba Telekomunikacja Polska. Jak można się zająć naprawą tych studzienek?
 2. Na ulicy Miastkowskiej powstaje nowy chodnik, który nie przylega do jezdni, ale dzieli go pas błota ziemi. Czy w planach jest uporządkowanie tego pasa przy wymianie asfaltu kiedyś w przyszłości, czy taki stan zostanie? Dobrze, że chodnik powstał, ale jeśli nie zostanie utworzony pas ziemi, to chodnik będzie niebawem zapiaszczony i zabłocony.
 1. Ulicę Twardowskiego zgłosimy do ZDM. 
 2. Nowy chodnik na Miastkowskiej powstaje zgodnie z projektem ZDM. Chodnik nie mógł powstać przy ulicy ze względu na brak krawężnika ulicznego, co wymagałoby docelowo remontu ulicy, a czego ZDM nie chciał współfinansować (wraz z Rada Osiedla). Pas zieleni ma sens w przypadku wygospodarowania środków na jego utrzymanie, ponieważ takie są reguły finansowe planowania inwestycji. Mamy jedna już przykre doświadczenie odnośnie tworzenia nowych obszarów zielonych - zaplanowane na br. wykonanie kwietnika w okolicach szkoły zostało odrzucone przez ZZM. Możliwe jest także zadbanie o zieleń publiczną wysiłkiem społecznym okolicznych mieszkańców, czego mamy przykłady w niektórych miejscach osiedla.
  Co do zapiaszczenia chodnika dbać musi o niego ZDM. Myślę, że popatrzymy jak on będzie wyglądał w trakcie użytkowania.

Chodnik Szeherezady

Cieszę się, że rozpoczął się remont chodnika przy ul. Szeherezady.
Z niecierpliwością czekam na remont chodnika w dalszej części tej ulicy, na wysokości numerów 4 do 12, czyli od ul. Rumcajsa do wylotu z ul. Porazińskiej.
Mam nadzieję, że i ten odcinek będzie zmodernizowany.

W zeszłym roku pozwoliłem sobie zgłosić do Rady Osiedla propozycję remontu chodnika na ulicy Szeherezady właśnie na odcinku nr 4-12. Moja propozycja była wpisana na listę zadań na rok 2012. Nie kojarzę, aby w tym zestawieniu znalazł się punkt dotyczący prac, które właśnie wczoraj zostały rozpoczęte. Ale cóż, plan planem, a realizacja realizacją.

Ciekaw jestem, kiedy samochody osobowe i ciężarowe zawracające i manewrujące między innymi po chodniku spowodują jego całkowite zawalenie (już teraz jest zapadnięty, a płyty są częściowo pokruszone). Gdy ktoś idąc chodnikiem przewróci się i np. złamie czy zwichnie nogę (czego nikomu nie życzę), kto będzie odpowiadać za powstałe szkody?
Przypomnę, że w okresie zimowym dbamy o to, aby chodnik był odśnieżony i posypany piaskiem, aby zminimalizować ewentualność upadku przechodniów. Gdybyśmy tego nie czynili - straż miejska byłaby pierwsza żeby wystawić mandat...

Zapraszam Przedstawicieli Rady do obejrzenia chodnika i tego, co w ciągu dnia dzieje się na "skrzyżowaniu" ul. Szeherezady / Porazińskiej przy okazji np. oceny postępu prac na remontowanej części, tudzież w momencie odbioru prac. 

Faktycznie był planowany remont Szeherezady na wspomnianym odcinku 4 do 12 oraz remont jedynie narożnika przy kwiaciarni (zadanie 22/2012).

Jednak w związku z tym, że efekcie zgłoszeń mieszkańców na 2013 rok, zakres planowanego remontu chodnika w obszarze Brzechwy – Szeherezady – Rumcajsa został rozszerzony, a także wskutek uzgodnień z wykonawcą – Zarządem Dróg Miejskich, przyjęliśmy, że remont zostanie podzielony na dwie części – z obecnych środków chodnik od Brzechwy do narożnika przy kwiaciarni, a w ramach budżetu przyszłorocznego ciąg dalszy remontu w pozostałym obszarze. Ze względów finansowych niemożliwe jest wykonanie obecnie całości remontu.

Przy okazji nadmieniamy, iż większość zaplanowanych zadań podlega korekcie z różnych powodów, zarówno technicznych jak i finansowych. Zdarzają się też miłe korekty, tzn. prace są wykonane w szerszym zakresie niż planowaliśmy albo ich termin zostaje przyspieszony. Niestety, z Szeherezadą musimy jeszcze poczekać.

Jesteśmy wdzięczni za uwagi i mamy nadzieję, że Szeherezady będzie naprawiona zgodnie z oczekiwaniami i że uda się to zrobić jak najszybciej.