MPZP osiedla Bajkowego - czy coś się dzieje?

Co się dzieje z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Bajkowego, którego zmiana została wywołana na wniosek właścicieli niektórych działek zlokalizowanych na osiedlu?

Na bieżąco można śledzić informacje na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, a w załączeniu odpowiedź Miasta na interpelacje zgłoszoną przez Radnego Miata Poznania, pana Bartosza Zawieję: czytaj pismo