Kiedy siłownia?

Witam, kiedy dokładniej jest planowane ustawienie otwartej siłowni?

Termin montażu zależy to od wypełnienia wszystkich procedur przetargowych - proces zakupu trwa. W naszym interesie jest aby siłownia została oddana mieszkańcom do użytku  jak najszybciej, jednak sprawę zakupu i montażu nie prowadzi Rada Osiedla lecz jednostka miejska, która zakup musi dokonać zgodnie z prawem o zamówieniach po akceptacjach działu finansowego miasta Poznania. To trochę trwa, a na tempo tych spraw nie mamy wpływu.