Zamykanie boiska sportowego na klucz w godzinach nocnych

Czy można zorganizować zamykanie boiska sportowego na ulicy Andersena, w godzinach nocnych na klucz? W porze nocnej często gromadzą się tam osoby w celach bynajmniej nie sportowych. Główny cel to spożycie alkoholu - w efekcie hałasy, wyzwiska, brudzenie i niszczenie terenu. Zwracanie uwagi pijanym młodzieńcom prowadzi do zastraszania mieszkańców przez winnych awantur.

Niestety, po reformie samorządowej, Rada nie dysponuje środkami, za które mogłaby zatrudnić osobę do zamykania placu. Pozostaje permanentne zgłaszanie zakłócania porządku do Straży Miejskiej. Rada zorganizuje spotkanie zainteresowanych mieszkańców z Policją w celu zwrócenia uwagi Służb Miejskich na ten problem. Niezależnie od tego, Zarząd Osiedla już interweniował w tej sprawie, prosząc Policję o zwrócenie większej uwagi na ten teren.