Tereny zielone na Bajkowym

Dobry wieczór,
Jakie są szanse, że obronimy tereny zielone, które obecnie przeznaczone są pod zieleń zagospodarowaną, a mogą być przekształcone w związku z wywołaniem planu os. Bajkowego?
Co powinniśmy zrobić oprócz pisania pism?
Pozdrawiam, MK

Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bajkowego został wywołany wskutek wniosków złożonych przez kilkunastu mieszkańców osiedla, w celu uprawomocnienia zmian dokonanych na przestrzeni wielu ostatnich lat. Podczas sesji Rady odbyła się dyskusja w związku z wywołanym MPZP Bajkowe. Temat jest szalenie trudny. Wnioski które można złożyć do MPU mogą postulować:

  1. utrzymania terenów zielonych na dyskutowanych obszarach, lub
  2. zabezpieczenie tych obszarów przed zabudową developerską, a więc postulujące aby przyjąć nieprzekraczalny procentowo obszar zabudowy, określić dopuszczalną wysokość zabudowy jako niską i zapewnić jednorodzinny charakter zabudowy. 

Teren całego osiedla Ławica 2, w tym aktualnie wywoływanego planu Bajkowego, został zapisany w Studium w 2008 roku jako obszar zabudowy mieszkaniowej M2n. Do przyjętego wówczas Studium nie zostały złożone w okresie 2006-2007 wnioski dotyczące ochrony terenów zielonych na Bajkowym W Studium nie wydzielono więc istniejących tam terenów opisanych aktualnie jako zielone. Daje to podstawę do zmiany planu. 
Rada może podjąć decyzję, aby złożyć wniosek o utrzymanie terenów zielonych Obawiamy się jednak, że taki wniosek będzie odrzucony przez Prezydenta, ponieważ dotyczy terenu prywatnego, wobec czego miasto musiałoby wypłacić właścicielom terenu odszkodowanie. Jeśli Rada Osiedla złoży wniosek o utrzymanie terenu zielonego, to jednocześnie nie złoży wniosku o ochronę tego terenu w zakresie ograniczenia parametrów zabudowy, co pozostawi dowolność projektantom w zakresie kreowania przestrzeni w tym rejonie. Rozwiązanie nie jest więc proste. 
Wnioski do MPU mogą składać mieszkańcy indywidualnie lub grupowo. Wnioski zostaną przez Prezydenta przyjęte lub odrzucone i będzie to podstawą do wstępnego projektu MPU, nad którym będą prowadzone dalsze konsultacje.