zachod.jpg

Dyżury Radnych 2017

miejsce i czas dyżurów:
Szkoła Podstawowa nr 58, godz. 18:00 - 19:00 w dniach sesji rady

 

XXIII sesja: 9 stycznia 2017 o godzinie 17:00   

dyżur: 9 stycznia 2017  o godzinie 18:00 - 19:00

XXIV sesja: 6 lutego 2017 o godzinie 17:00   

dyżur: 6 lutego 2017  o godzinie 18:00 - 19:00 

XXV sesja: 6 marca 2017 o godzinie 17:00    

dyżur: 6 marca 2017  o godzinie 18:00 - 19:00

XXVI sesja: 10 kwietnia 2017 o godzinie 17:00    

dyżur: 10 kwietnia 2017 o godzinie 18:00 - 19:00 

XXVII sesja: 8 maja 2017 o godzinie 17:00    

dyżur: 8 maja 2017 o godzinie 18:00 - 19:00

XXVIII sesja: 5 czerwca 2017 o godzinie 17:00    

dyżur: 5 czerwca 2017 o godzinie 18:00 - 19:00 (projekt: Inwentaryzacja zieleni oraz projekt rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ulicy Leśnych Skrzatów) 

XXIX sesja: 10 lipca 2017 o godzinie 17:00     

dyżur: 10 lipca 2017 o godzinie 18:00 - 19:00 - Dyżur specjalny związany z proponowanymi zadaniami do planu finansowego na 2018 rok!

XXX sesja: 9 sierpnia 2017 o godzinie 17:00  

XXIX sesja: 11 września 2017 o godzinie 17:00     

dyżur: 11 września 2017 o godzinie 18:00 - 19:00

XXIX sesja: 9 października 2017 o godzinie 17:00 

dyżur: 9 października 2017 - odwołany!