festyn2.jpg

Plac Zabaw - nowy ze starego

W lesie Marcelińskim z funduszy Rady Osiedla wykonana została modernizacja placu zabaw. Wymienione zostały, mocno już wyeksploatowane elementy placu zabaw oraz ustawione nowe. Nowe elementy i ławki doskonale komponują się w miejsce istnienia piramidy linowej i pięknego otoczenia lasu.

 

 

Konsultacje projektu "Rejon ulicy Szczecińskiej"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szczecińskiej, które odbędzie się w poniedziałek, 04 lipca 2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 58, przy ul. Ławica 3 w Poznaniu.
Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61 8455 064, kontakt: Magdalena Drabent, tel. 61 8455 066.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.

 1. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w zachodniej części miasta Poznania, na Ławicy, w rejonie ulicy Szczecińskiej. 
 2. Powierzchnia obszaru wynosi około 8000 m2.
 3. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ŁAWICA 1” w Poznaniu (uchwała Nr LXXXV/956/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 38, poz. 1025 z dnia 22 marca 2006 r.).
 4. Z wnioskiem o zmianę sposobu przeznaczenia działek nr 35 i 36, ark. 5, obręb Ławica, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ŁAWICA 1” w Poznaniu wystąpiła osoba fizyczna. Wniosek dotyczył zmiany ustaleń obowiązującego planu z uwagi na:
  • niemożliwość zrealizowania zapisu § 10, ust. 2 pkt 2 uchwały „przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa jednorodzinna w układzie wolno stojącym i bliźniaczym” – odmowa udzielenia pozwolenia na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych – decyzja nr 78/2014 o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (znak UA-VII-A07.6740.2965.2013). Z załączonego pisma wynika, że przyczyną odmowy udzielenia pozwolenia na budowę była następująca interpretacja zapisów planu: „przeznaczenie dopuszczalne jest niemożliwe do wykonania, gdyż usytuowanie przeważającej funkcji usług w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym lub bliźniaczym dyskwalifikuje go z definicji jako budynek jednorodzinny (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 3 ust. 2 lit. a). 
  • Uchwałą Nr 1/II/2015 Zarządu Osiedla Ławica z dnia 18 maja 2015 r., zmieniającą uchwałę Nr 39/I/2015 r. z dnia 27 marca 2015 r., Rada Osiedla Ławica wystąpiła z wnioskiem o objęcie zmianą całego terenu oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 1” w Poznaniu symbolem 1U/MN.
 5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli określić nowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, parametry i wskaźniki dla projektowanych obiektów oraz wskaże rozwiązania układu komunikacyjnego dla obsługi przedmiotowego terenu.
 6. Dla terenu objętego planem wykonano analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr LXXII/1137/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), w którym przedmiotowy obszar znajduje się w granicach terenu wskazanego pod zabudowę, oznaczonego symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się:
  • wiodący kierunek przeznaczenia: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie: wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej,
  • uzupełniający kierunek przeznaczenia: zabudowę usługową towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej, zieleń (np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.
 7. Powyższa sytuacja uzasadnia podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.

Wspólnie z Mieszkańcami tworzymy plan finansowy na 2017 rok

Szanowni Mieszkańcy Ławicy!Foto A.B. 

Wzorem lat ubiegłych, do 15 lipca zbieramy propozycje zadań do wykonania na osiedlu w przyszłym, 2017 roku.

Osiedle realizuje zaplanowane zadania w ramach budżetu Miasta w oparciu o środki ujęte w planie wydatków.

W związku z tym:

 1. ustalamy listę zadań Osiedla z uwzględnieniem hierarchii potrzeb,
 2. ustalamy plan wydatków na realizacje zadań,
 3. wnioskujemy o ujęcie planu finansowego Osiedla w budżecie Miasta.

Możliwa jest realizacja zadań w następujących obszarach:

 • prace remontowe w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach,
 • prace remontowe miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych,
 • konserwacja miejskich zieleńców wraz z małą architekturą,
 • utrzymanie zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć,
 • nowe inwestycje.

W przypadku zgłaszania nowej inwestycji, należy zwrócić uwagę aby wniosek zawierał minimum niezbędnej informacji oraz dokumentacji, zarówno według posiadanej wiedzy, jak i w oparciu o konkretne dokumenty.

Wskazane jest określenie następujących danych: 

  1. Własność gruntu,
  2. Charakter inwestycji np chodnik, długość, położenie szerokość, istniejące przeszkody.
  3. Czy propozycja kiedykolwiek była zgłaszana lub opiniowana w jednostkach miejskich UM.
  4. Czy propozycja jest zgodna z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
  5. Szkic, rysunek.
  6. Pozytywne opinie sąsiadów.

Wykazanie w zgłoszeniu jak największej ilości rzetelnej informacji ma pozytywny wpływ na zakwalifikowanie wniosku do procedury inwestycyjnej.

Uprzejmie proszę o przysyłanie do Rady na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w terminie do 15 lipca br. propozycji dotyczących najpilniejszych działań w wymienionych obszarach.

Państwa spostrzeżenia będą podstawą do ułożenia planu wydatków Osiedla na 2017 rok, po uprzednim skonsultowaniu z jednostkami miejskimi możliwości wykonania zadań pod względem finansowym, organizacyjnym i prawnym.

Andrzej Białas /przewodniczący Rady Osiedla

Festyn Rady Osiedla 2016

Kilka fotek w galerii  -  Radość Dzieciom ku radości dorosłych

Festyn osiedlowy

Festyn osiedlowy odbędzie się w sobotę 11 czerwca od godz. 13:00.

Tradycyjnie odbędzie się na terenie boiska sportowego przy osiedlu Poetów na Edwardowie, u wylotu ulicy Sztaudyngera.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ławicy, a przede wszystkim dzieci. Moc atrakcji - jak zwykle; konkursy z nagrodami, przeciąganie liny i konkursy rodzinne, teatr dziecięcy, jazda na kucykach, konkursy zręcznościowe, pokaz zwierzątek osiedlowych konkursy, dmuchane zabawki, rozgrywki w piłkę nożną (drużyny można zgłaszać u Andrzeja Białasa).

Ramowy program festynu:

13.00  -   rozpoczęcie festynu i powitanie gości

13.30  -   teatr dla dzieci

           -   konkurs rysunkowy dzieci

           -   zawody dziecięce: skakanka, hula-hoop

           -   mecz piłki nożnej

           -  jazdy na Kucykach

           -   zawody narciarskie

           -   turniej warcaby

14.15  - konkurs wiązania krawatów

14.30  -   konkurs gwary

           -  Teatr Dziecięcy

           -   konkursy  dziecięce

           -   mecz piłki nożnej

15.00  -   konkurs wypieków

15.30  -   konkursy przeciągania liny

           -   pokaz rysunków dziecięcych

           -   konkurs w rzucie kaloszem na odległość

           -   konkursy wiedzy

           -   zawody narciarskie

16.00  -   pokaz zwierzątek osiedlowych

16.15  - zabawy i konkursy

17.00  -   zakończenie festynu

i wiadomość z ostatniej chwili - będzie też kącik koszykarski Koszykarskiego Klubu Sportowego!

☼   Mieszkańcy osiedla przynoszą na Festyn WŁASNE WYPIEKI, które będą oceniane – dla wszystkich wypieków nagrody!!!!!!!!

☼   Podczas festynu będzie można się poczęstować
      
chlebem ze smalcem oraz ogórkami,

☼   Każdy przynosi  napoje dla dzieci i dla dorosłych.

☼   Dla zwycięzców i uczestników konkursów przygotowano nagrody.

STRAŻ POŻARNA

Pokaz broni historycznej

ZAMEK DMUCHANY – PLAC ZABAW  GĄSIENICA  RODEO – DART.  
- Jazda na Kucykach  

WSZYSTKICH zapraszamy do udziału w konkursach i zabawach,

zabrać należy ze sobą dobry humor,
uśmiech i chęć wspólnej zabawy.

Życzymy wszystkim miłej zabawy.

Wszystkie atrakcje na festynie są bezpłatne

Serdecznie zapraszamy i liczymy na  udział wszystkich mieszkańców wraz z dziećmi oraz gośćmi.

Przewodniczący Rady Osiedla - Andrzej Białas

Teren festyny udostępnia nam bezpłatnie od wielu lat Uniwersytet Rolniczy, za co przy tej okazji serdecznie dziękujemy.

Walne spotkanie założycielskie Klubu Seniorów Ławicy

Szanowni Państwo! Seniorzy Ławicy, Sympatycy i Przyjaciele!

Walne spotkanie założycielskie Klubu Seniorów Ławicy odbędzie się w piątek, 3 czerwca br. o godzinie 17:00. Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Sali Caritas na Miastkowskiej.

- z poważaniem, Henryk Magdziarek

Spotkania Seniorów - nowy termin

Spotkania Seniorów będą odbywać się  w piątki o godzinie 17:00, w Sali Caritas parafii Objawienia Pańskiego na Miastkowskiej.
Jak zwykle zapraszam Seniorów wraz z Najbliższymi oraz z Przyjaciółmi!

- z wyrazami szacunku, Henryk Magdziarek

AEROfestival

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Aerofestival – to podniebne show w wykonaniu światowej sławy mistrzów awiacji oraz wystawa statyczna sprzętu lotniczego. Plan pokazów poniżej a więcej na stronie aerofestivalu