festyn2.jpg

Dzień sąsiada na Ławicy

Wczoraj, w miłej atmosferze, odbyły się w kilku miejscach osiedla wzajemne spotkania mieszkańców. Ciacho – pogaduszki – uśmiech. Miło było też radnym, którzy przy okazji mogli porozmawiać z mieszkańcami, a także przekazać nieco informacji osobom które nie posiadają dostępu do osiedlowej strony w Internecie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkań.

 

 

 


 

VI sesja Rady - przyjęcie planu finansowego 2012

Szanowni Mieszkańcy!

Podczas wrześniowej sesji Rady Osiedla Ławica (już szóstej sesji w bieżącej kadencji), Andrzej Białas, przewodniczący Rady, przedstawił zgromadzonym plan finansowy osiedla na 2012 rok, opracowany na podstawie zgłoszeń Mieszkańców Ławicy. Wszystkie zgłoszenia zostały przez Komisję Rady Osiedla przeanalizowane i skosztorysowane. W planie została uwzględniona zdecydowana większość zgłoszeń Mieszkańców. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę przyjmującą plan do realizacji. W dalszej kolejności plan zostanie skierowany do przyjęcia przez Miasto Poznań w ramach budżetu miejskiego. Dopiero po przyjęciu planu przez Miasto, przedstawimy zaplanowane działania Mieszkańcom – nie wszystkie punkty planu muszą być przez Miasto przyjęte, mimo iż Radni wstępnie konsultowali z Jednostkami Miejskimi zasadność i realność wykonania planowanych zadań.

Sławomir Wąsik / radny i administracja strony

Wspólnie z Mieszkańcami tworzymy plan finansowy


 

Zmiany w komunikacji

Wszystkie zmiany w MPK (autobusy i tramwaje)

UWAGA: Od soboty 1 października nowe rozkłady jazdy!

Od czwartku rano (tj. od 8 września) tramwaje linii 8 i 14 na Górczyn pojadą przez ul. Św. Marcin, ul. Towarową i most Dworcowy. "10", "11", "12" i "18" do mostu Dworcowego przejadą objazdem przez ul. Towarową.
Swoje trasy zmienią też autobusy linii 48, 59, 63, 69, 77, linie pospieszne A i L, a także linie nocne 238, 239, 240, 242, 249 i 252.
Kierowcy, którzy w czwartek rano ruszą do pracy, zawczasu powinni zaplanować objazdy. Jak przedrzeć się przez okolice Kaponiery samochodem? Jadąc od strony Grunwaldu i Junikowa, kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu w stronę mostu Dworcowego, przejadą też w kierunku ronda Kaponiera. Nie będzie możliwości wjazdu z ul. Bukowskiej w ul. Zeylanda, ponieważ ta będzie ulicą jednokierunkową na odcinku od Zwierzynieckiej do Bukowskiej. wiecej w artykule z Gazety ...

UWAGA: Przesunięcie terminu zamknięcia Ronda więcej w Gazecie ...

Ruszają dwie duże inwestycje na Euro 2012 r.: pierwszy etap przebudowy Ronda Kaponiera i Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Od soboty trasy zmieni 26 linii tramwajowych i autobusowych, a kierowcy będą mieli problemy z przejazdem ul. Roosevelta - więcej w artykule z Gazety

Symulacja ruchu na rondzie Kaponiera: po otwarciu strony ZDM kliknij z zachodu lub pobierz aplikację.

Prawdziwe problemy czekają nas od początku września. - Kierowcy jadący od strony Grunwaldu i skręcający w kierunku mostu Dworcowego będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Nie będzie możliwości wjazdu z ulicy Bukowskiej w ulicę Zeylanda, ponieważ ta będzie ulicą jednokierunkową: od ulicy Zwierzynieckiej do ulicy Bukowskiej - wyjaśnia Kazimierz Skałecki, wicedyrektor ZDM-u.
Więcej w artykule z Gazety ...

Szkolny rozkład jazdy zacznie obowiązywać dopiero od soboty 3 września. Wtedy tramwaje zamiast co kwadrans będą kursować co 10 minut, autobusy co 12. Wtedy też po wakacyjnej przerwie będą kursować linie 3 i 18. Zła wiadomość - także w sobotę rozpoczyna się remont ul. Roosevelta i ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Trasy zmieni aż 26 linii tramwajowych i autobusowych!
Więcej w artykule z Gazety ...

W październiku rozpocznie się przebudowa torowiska na ulicy Grunwaldzkiej więcej w artykule z Gazety ...

 

Najbliższe ulice

Utrudnienia w ruchu Surprised

Ptasia - od 2011-05-31 do 2012-04-30
wykonawca: POL-DRÓG Piła
opis: rozbudowa ulicy
Strzegomska - od 2011-05-31 do 2012-04-30
wykonawca: POL-DRÓG Piła
Wałbrzyska - od 2011-05-31 do 2012-04-30
wykonawca: POL-DRÓG Piła
opis: rozbudowa ulicy

 

Zamknięcia ulic

Marcelińska - odc. od Bułgarskiej do Wałbrzyskiej - od 2011-05-31 do 2012-04-30
wykonawca: POL-DRÓG Piła
opis: rozbudowa ulicy
źródło: ZDM w Poznaniu
 
 

 

  

Konkurs o grant na dofinansowanie chodnika i ścieżki rowerowej

 

Szanowni Mieszkańcy Ławicy!Foto A.B. 

Informuję, że Rada Osiedla Ławica opracowała i złożyła wniosek konkursowy dotyczący zadania ”Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w alei topolowo-lipowej biegnącej wzdłuż Leśnych Skrzatów”.
Szacunkowy koszt inwestycji to kwota pomiędzy 250 000 zł do 400 000 zł, w zależności od metody kosztorysowania i przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Rada Osiedla biorąc udział w konkursie, wystąpiła z  wnioskiem do Prezydenta Miasta Poznania o dofinansowanie zadania w maksymalnej możliwej wysokości wynoszącej 200 000 zł.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku br.
Dziękuję bardzo wszystkim życzliwym osobom, które przyczyniły się do opracowania wniosku konkursowego (niemal 30 stron dokumentacji). Zarządowi Portu Lotniczego Ławica dziękuję za formalną deklaracje partycypacji w kosztach inwestycji, która została zawarta we wniosku.

Andrzej Białas /przewodniczący Rady Osiedla


WNIOSEK  KONKURSOWY Osiedla Ławica (fragmenty)

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej
w alei topolowo-lipowej
biegnącej wzdłuż ulicy Leśnych Skrzatów

Podstawowym celem i zadaniem wykorzystania środków finansowych uzyskanych w ramach konkursu „grantowego” jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników pieszych i rowerowych ulicy Leśnych Skrzatów, wzdłuż której biegnie aleja topolowo-lipowa, poprzez wybudowanie w alei ścieżki rowerowej wraz   chodnikiem.
Aleja to istniejąca jedynie na planie rowerowym Poznania ścieżka rowerowa, z której korzystają rowerzyści oraz piesi, jednakże wyłącznie przy sprzyjających warunkach pogodowych, a to ze względu na nieutwardzoną piaszczysto-trawiastą nawierzchnię. Naturalnie wydeptana ścieżka jest wąska i nierówna – jazda rowerem jest trudna, a wymijanie pieszych wymaga zjeżdżanie na trawę lub odbywa się niebezpiecznie blisko. W przypadku niesprzyjającej pogody, tworzą się kałuże uniemożliwiające korzystanie z dróżki. Jedynie przy dobrych warunkach pogodowych dróżka w alei jest wykorzystywana przez rowerzystów. Piesi nierzadko, podczas złych warunków atmosferycznych są zmuszeni do korzystania z jezdni.
Ulica Leśnych Skrzatów to droga dojazdowa dla całych rzesz rowerzystów miasta Poznania dojeżdżających tędy do Lasku Marcelińskiego oraz dla mieszkańców osiedla Bajkowego dojeżdżających do swoich domów. Obecnie w większości przypadków ruch rowerowy odbywa się samą ulicą, dość ruchliwą i na której, ze względu na dobra nawierzchnię i brak jakichkolwiek ograniczeń, kierowcy często rozwijają dużą szybkość.
W związku z tym chodnik i ścieżka rowerowa w alei topolowo-lipowej zapewni pieszym i rowerzystom bezpieczeństwo, którzy nie będą zmuszani do wykorzystywani jezdni, a będą mogli przemieszczać się aleją topolowo-lipową korzystając z nowo wybudowanego chodnika i ścieżki rowerowej.
W sierpniu 2011 został oddany do użytku stumetrowy odcinek ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem biegnącym w alei wzdłuż ulicy Leśnych Skrzatów od skrzyżowania z ulicą Bukowską, wykonany przy okazji modernizacji ulicy Bukowskiej. W świetle alei utworzonej w tym miejscu przez stare lipy widoczny jest zabytkowy fragment bramy Folwarku Edwardowo, pieczołowicie przeniesionej w całości podczas poszerzania ulicy.
Aleja topolowo-lipowa wzdłuż Leśnych Skrzatów łączy dwa równoległe piesze chodniki ulic Bukowskiej i Brzechwy. Stanowi one jedyne naturalne i przepięknie wyglądające połączenie piesze i rowerowe tych dwóch ulic. Obecnie jest budowana ulica Strzegomska, która posiadać będzie ścieżkę rowerową łączącą się z istniejącą ścieżką rowerową na ulicy Brzechwy. Nowo zbudowana ścieżka w alei stanowiłaby dobre połączenia rowerowe dla ścieżek rowerowych Strzegomska-Brzechwy ze ścieżką z ulicy Bukowskiej. Powstałaby też pętla okalająca Edwardowo lub nawet Edwardowo z terenami do ulicy Bułgarskiej, przydatna dla wrotkarzy.
Ponieważ aleja topolowo-lipowa stanowi dojście do początku osiedla Bajkowego oraz wzdłuż Lasku Marcelińskiego do Osiedla Edwardowo (Poetów) stanowi ona również naturalne miejsce spacerowe dla mieszkańców tego obszaru. Piękno tej alei podkreśla fakt, że stanowiła ona kiedyś drogę dla powozów dojeżdżających do Folwarku Edwardowo. Aleja ta wpisuje się w krajobraz Ławicy, Bajkowego, Edwardowa, jako istotny element historyczny tego rejonu.
Zarząd Zieleni Miejskiej od lat systematycznie uzupełnia naturalne ubytki drzewostanu alei sadząc cenne lipy, co zapewni wieloletnie utrzymanie charakteru tej alei.
Rada Osiedla Ławica wyrażając potrzebę Mieszkańców oraz pragnąc utrzymać przepiękny charakter alei topolowo-lipowej chce wybudować na odcinku około 400 metrów tej alei chodnik i ścieżkę rowerową, tak aby wykorzystując jej piękno i nie naruszając jej walorów przyrodniczych podnieść jej wartości funkcjonalne.. Wybudowany odcinek stanowić będzie kontynuację istniejącego już 100 metrowego odcinka biegnącego od strony ulicy Bukowskiej.


 

Wspólnie z Mieszkańcami tworzymy plan finansowy 2012 - podziękowanie

 

Szanowni Mieszkańcy Ławicy!Foto A.B. 

Dziękuję za nadesłane propozycje do planu finansowego, do realizacji na Osiedlu w 2012 roku. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń związanych z obszarem działalności Rady Osiedla. Również Radni zgłosili swoje propozycje.
Wszystkie spostrzeżenia i wnioski będą podstawą prac opracowania planu wydatków Osiedla na 2012 rok - po rozeznaniu przez Radę możliwości finansowych i technicznych dla każdej z przedstawionych propozycji. We wrześniu przedstawię Państwu opracowany i uchwalony przez Radę plan wydatków, który zostanie skierowany do przyjęcia przez Miasto.

Ponadto informuje, że Rada Osiedla przygotowuje wniosek konkursowy dotyczący budowy blisko 450 metrów chodnika i ścieżki rowerowej w alei topolowo-lipowej biegnącej wzdłuż ulicy Leśnych Skrzatów prowadzącej do bramy Folwarku Edwardowo.

Andrzej Białas /przewodniczący Rady Osiedla

Mieszkańcy proponują


 

Konkurs "Zielony Poznań"

ogródSzanowni Mieszkańcy

Pierwszy etap konkursu ogródkowego "Zielony Poznań" już za nami. Do konkursu w ramach całego Osiedla Ławica zgłoszono 37 ogrodów. W tej liczbie z osiedla Poetów startowały do konkursu 33 ogrody, a z osiedla Bajkowego tylko 4. Pierwszy etap składał się z dwóch lustracji. Do drugiej lustracji I-go etapu przeszło 15 ogrodów, z czego do II-go etapu (miejskiego) z tej liczby wytypowano 2 ogrody. Jeden, to ogród z osiedla Bajkowego (ul. Rumcajsa), a drugi z osiedla Poetów (ul.Staffa).
Ogrody te będą oceniane dalej przez komisję miejską w ramach drugiego etapu konkursu. Na naszych osiedlach mamy wieleogród pięknych ogrodów zasługujących na przejście do następnego etapu, ale niestety obwarowania liczbowe nie pozwoliły komisji na skierowanie większej liczby ogrodów do II-go etapu. W imieniu Komisji pragnę podziękować Państwu za przygotowanie ogrodów i uczestnictwo w konkursie.
Gratuluję pięknych ogrodów -

Danuta Danielewicz

Konkurs rozstrzygnięty! 


 

Straż Miejska - poproś przez Internet o interwencję

Straż Miejska  służy pomocą w rozwiązywaniu wielu problemów  mieszkańców Poznania.

Prośbę o interwencję w trudnej sytuacji można przesłać do Straży przez Internet, przy pomocy gotowego formularza (nie wszystkie funkcje formularza już działają, ale zgłoszenie jest wysyłane)

Proponowany zakres spraw:

Czytaj więcej: Straż Miejska - poproś przez Internet o interwencję

Strzegomska monitorowana

Dyrektor Jacek Szukała informuje Radę Osiedla Ławica, pismem DO-0711-4-4/11 z dnia 18 lipca:


Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w nawiązaniu do zarzutów mieszkańców Osiedla Poetów dotyczących zmiany organizacji ruchu na ulicy Strzegomskiej informuje, że Wykonawca robót firma POL-DRÓG PIŁA wykonała tymczasową nawierzchnię w miejscach frezowanych z gruzu i destruktu bitumicznego w sposób prawidłowy.
Niestety w ostatnim okresie wystąpiły intensywne opady deszczu, które tą nawierzchnie podtopiły. Przyległy teren leśny jest położony wyżej, co uniemożliwia odpływ wody. Ulica Strzegomska jest codziennie objeżdżana i w razie konieczności poprawiana.
Ponadto Wykonawca został zobowiązany do stałego monitorowania objazdów i dołożenia wszelkich starań dla zminimalizowania niedogodności mieszkańców.

Dyr. Jacek Szukała – Zarząd Dróg Miejskich


(pismo zostało zacytowane w całości - Sławomir Wąsik)