festyn1.jpg

PEKA - Karta Aglomeracyjna

karta pekaKarta PEKA - Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przyjmuje już wnioski o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Spersonalizowana karta o poszerzonym zastosowaniu zastępuje Komkartę.
Wniosek o wydanie karty PEKA można składać:

  • przy pomocy formularza dostępnego na stronie: http://www.peka.poznan.pl/ - odbiór karty po 10 dniach w wybranym punkcie,
  • w punktach sprzedaży biletów ZTM,
  • w punktach obsługi klienta PEKA  w 42 Oddziałach BZ WBK S.A.

Karta PEKA jest bezpłatna!

Trudny start PEKI


Wydłużenie ważności biletów czasowych

Ważność biletu 15-minutowego przedłużona zostaje do 25 minut, a 30-minutowego do 45 minut.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że od 26 września 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 6:00 do 19:00 następuje wydłużenie biletów czasowych: ważność biletu 15-minutowego przedłużona zostaje do 25 minut, a 30-minutowego do 45 minut


Bilety jednorazowe nie będą llikwidowane!

Miasto wycofuje się z pomysłu prawie zupełnej likwidacji jednorazowych biletów. - Doszło do nieporozumienia. Po wprowadzeniu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej nadal będzie można kupić bilet na jeden przejazd - zapewnia Rafał Kupś z ZTM-u.

Więcej...


 

ZDM odpowiada na zgłoszone problemy

W odpowiedzi na problemy zgłoszone przez mieszkańców, do bieżącego rozwiązania tj.: zniszczony chodnik Wieczorynki – Baśniowa, zniszczone dojście do przystanku Leśmiana, uszkodzony próg zwalniający Maklakiewicza,  zabytkowy murek przy „Czerwonych Domach”, zastoiska wodne na Tuwima i Andersena - otrzymaliśmy od Zarządu Dróg Miejskich następującą informację: pismo str. 1 oraz  pismo str. 2.


 

W Naszych sprawach bieżące informacje o działalności Rady

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, iż sprawy, którymi zajmuje się Rada Osiedla Ławica są wyszczególniane i omawiane na bieżąco na stronie Nasze sprawy.


 

Zgłaszanie problemów

Drodzy Mieszkańcy Osiedla Ławica

Otrzymujemy wiele zgłoszeń dotyczących problemów, które mogą być zgłaszane przez każdego bezpośrednio do stosownych jednostek. Uprzejmie prosimy o wykorzystywanie tej możliwości. Dla pomocy strona z danymi kontaktowymi. Warto korzystać ze zgłoszeń mailowych, ponieważ, jak wskazuje praktyka, nie pozostają bez odpowiedzi. Warto zgłaszać telefonicznie sprawy pilne oraz te, które mogą być załatwione "od ręki".

 Rada Osiedla Ławica


 

Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego

Celem rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego jest:

  • stworzenie optymalnych warunków dla odprowadzenia wód opadowych i powierzchniowych, z sieci kanalizacji deszczowej oraz z wylotów drenarskich,
  • wyrównanie przepływów pozwalających na uniknięcie podtapiania gruntów przyległych do cieku,
  • zapewnienie możliwości stosowania w przyszłości rurociągów kanalizacji deszczowej o mniejszych średnicach.

Przebudowa i uporządkowanie cieku poprawi stan czystości koryta oraz wody, a także powinna być czynnikiem zwiększającym dbałość o teren właścicieli nieruchomości przez które ciek przepływa. Więcej o zakresie przebudowy w projekcie.
Modernizacja Strumienia Junikowskiego zostanie wykonana przez przedsiębiorstwo poznańskie: DRENBUD.

Dla zainteresowanych pełna dokumentacja pobierz.
Tutaj ogłoszenie w Biuletynie informacji publicznej.
A tutaj coś o naszym strumyczku.


 

Poznański program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2011 - 2016

JuliaKonsultacje społeczne projektu: Poznański program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2011 - 2016 zostały zakończone. 
Stowarzyszenie My Poznaniacy przedstawiło swoje uwagi (zobacz) do poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3.

Protokół z konsultacji dostępny na portalu eDziecko.


 

Dzień sąsiada na Ławicy

Wczoraj, w miłej atmosferze, odbyły się w kilku miejscach osiedla wzajemne spotkania mieszkańców. Ciacho – pogaduszki – uśmiech. Miło było też radnym, którzy przy okazji mogli porozmawiać z mieszkańcami, a także przekazać nieco informacji osobom które nie posiadają dostępu do osiedlowej strony w Internecie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkań.

 

 

 


 

VI sesja Rady - przyjęcie planu finansowego 2012

Szanowni Mieszkańcy!

Podczas wrześniowej sesji Rady Osiedla Ławica (już szóstej sesji w bieżącej kadencji), Andrzej Białas, przewodniczący Rady, przedstawił zgromadzonym plan finansowy osiedla na 2012 rok, opracowany na podstawie zgłoszeń Mieszkańców Ławicy. Wszystkie zgłoszenia zostały przez Komisję Rady Osiedla przeanalizowane i skosztorysowane. W planie została uwzględniona zdecydowana większość zgłoszeń Mieszkańców. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę przyjmującą plan do realizacji. W dalszej kolejności plan zostanie skierowany do przyjęcia przez Miasto Poznań w ramach budżetu miejskiego. Dopiero po przyjęciu planu przez Miasto, przedstawimy zaplanowane działania Mieszkańcom – nie wszystkie punkty planu muszą być przez Miasto przyjęte, mimo iż Radni wstępnie konsultowali z Jednostkami Miejskimi zasadność i realność wykonania planowanych zadań.

Sławomir Wąsik / radny i administracja strony

Wspólnie z Mieszkańcami tworzymy plan finansowy