zachod.jpg

Bus-pasy na czas remontu Grunwaldzkiej

Z ostatniej chwili: Propozycja wyszła na światło publiczne - patrz ePoznań

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania oraz Stowarzyszenie My-Poznaniacy proponują grunwaldzkim radom osiedli zajęcie wspólnego stanowiska w sprawie organizacji transportu publicznego na czas obecnych remontów oraz wystąpienie z propozycjami do ZDM i ZTM. Propozycja w załączeniu.

Rada Osiedla Ławica, mając na uwadze dobro osób korzystających z transportu publicznego, w tym szczególnie dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół,  podjęła podczas wczorajszej sesji uchwałę popierającą przedstawione propozycje.


 

Co ze ścieżką rowerową w Alei Lipowej?

Aleja lipowaW odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców o losy wniosku o dofinansowanie ścieżki rowerowej w Alei Lipowej, uprzejmie informujemy, że powołana już Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Przedstawiciele Rady Miasta Poznania:
  a) Lidia Dudziak – radna Rady Miasta Poznania,
  b) Katarzyna Kretkowska – radna Rady Miasta Poznania,
  c) Maciej Przybylak – radny Rady Miasta Poznania,
  d) Bartosz Zawieja – radny Rady Miasta Poznania;
 2. Przedstawiciele jednostek pomocniczych miasta – osiedli:
  a) Mirosława Halilović – członek Rady Osiedla Stare Miasto,
  b) Janina Paprzycka – członek Rady Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie,
  c) Lesław Rachwał – członek Rady Osiedla Żegrze,
  d) Ryszard Zaczyński – członek Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo;
 3. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Poznania:
  a) Krzysztof Jonczyk – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
  b) Leszek Klarzyński – dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
  c) Leszek Tajsner – dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz,
  d) Zbigniew Szelągowicz – kierownik Oddziału Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

aktualnie prowadzi prace związane z oceną złożonych wniosków w zakresie merytorycznym i kosztorysowym oraz w zakresie przydatności i możliwości realizacji wnioskowanych inwestycji.
Rada Osiedla Ławica wyraża zadowolenie z licznych głosów Mieszkańców oczekujących na wynik Konkursu.


 

PEKA - Karta Aglomeracyjna

karta pekaKarta PEKA - Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przyjmuje już wnioski o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Spersonalizowana karta o poszerzonym zastosowaniu zastępuje Komkartę.
Wniosek o wydanie karty PEKA można składać:

  • przy pomocy formularza dostępnego na stronie: http://www.peka.poznan.pl/ - odbiór karty po 10 dniach w wybranym punkcie,
  • w punktach sprzedaży biletów ZTM,
  • w punktach obsługi klienta PEKA  w 42 Oddziałach BZ WBK S.A.

Karta PEKA jest bezpłatna!

Trudny start PEKI


Wydłużenie ważności biletów czasowych

Ważność biletu 15-minutowego przedłużona zostaje do 25 minut, a 30-minutowego do 45 minut.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że od 26 września 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 6:00 do 19:00 następuje wydłużenie biletów czasowych: ważność biletu 15-minutowego przedłużona zostaje do 25 minut, a 30-minutowego do 45 minut


Bilety jednorazowe nie będą llikwidowane!

Miasto wycofuje się z pomysłu prawie zupełnej likwidacji jednorazowych biletów. - Doszło do nieporozumienia. Po wprowadzeniu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej nadal będzie można kupić bilet na jeden przejazd - zapewnia Rafał Kupś z ZTM-u.

Więcej...


 

ZDM odpowiada na zgłoszone problemy

W odpowiedzi na problemy zgłoszone przez mieszkańców, do bieżącego rozwiązania tj.: zniszczony chodnik Wieczorynki – Baśniowa, zniszczone dojście do przystanku Leśmiana, uszkodzony próg zwalniający Maklakiewicza,  zabytkowy murek przy „Czerwonych Domach”, zastoiska wodne na Tuwima i Andersena - otrzymaliśmy od Zarządu Dróg Miejskich następującą informację: pismo str. 1 oraz  pismo str. 2.


 

W Naszych sprawach bieżące informacje o działalności Rady

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, iż sprawy, którymi zajmuje się Rada Osiedla Ławica są wyszczególniane i omawiane na bieżąco na stronie Nasze sprawy.


 

Zgłaszanie problemów

Drodzy Mieszkańcy Osiedla Ławica

Otrzymujemy wiele zgłoszeń dotyczących problemów, które mogą być zgłaszane przez każdego bezpośrednio do stosownych jednostek. Uprzejmie prosimy o wykorzystywanie tej możliwości. Dla pomocy strona z danymi kontaktowymi. Warto korzystać ze zgłoszeń mailowych, ponieważ, jak wskazuje praktyka, nie pozostają bez odpowiedzi. Warto zgłaszać telefonicznie sprawy pilne oraz te, które mogą być załatwione "od ręki".

 Rada Osiedla Ławica


 

Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego

Celem rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego jest:

  • stworzenie optymalnych warunków dla odprowadzenia wód opadowych i powierzchniowych, z sieci kanalizacji deszczowej oraz z wylotów drenarskich,
  • wyrównanie przepływów pozwalających na uniknięcie podtapiania gruntów przyległych do cieku,
  • zapewnienie możliwości stosowania w przyszłości rurociągów kanalizacji deszczowej o mniejszych średnicach.

Przebudowa i uporządkowanie cieku poprawi stan czystości koryta oraz wody, a także powinna być czynnikiem zwiększającym dbałość o teren właścicieli nieruchomości przez które ciek przepływa. Więcej o zakresie przebudowy w projekcie.
Modernizacja Strumienia Junikowskiego zostanie wykonana przez przedsiębiorstwo poznańskie: DRENBUD.

Dla zainteresowanych pełna dokumentacja pobierz.
Tutaj ogłoszenie w Biuletynie informacji publicznej.
A tutaj coś o naszym strumyczku.


 

Poznański program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2011 - 2016

JuliaKonsultacje społeczne projektu: Poznański program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2011 - 2016 zostały zakończone. 
Stowarzyszenie My Poznaniacy przedstawiło swoje uwagi (zobacz) do poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3.

Protokół z konsultacji dostępny na portalu eDziecko.