stadion.jpg

Z radością informujemy o otrzymaniu 200 tys. zł na chodnik i ścieżkę rowerową

Aleja lipowaRada Osiedla informuję, że wniosek grantowy który złożyliśmy we wrześniu tego roku uzyskał uznanie w oczach Komisji konkursowej, która przyznała Osiedlu dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie, w wysokości 200 000 zł - na realizację zadania "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w alei topolowo-lipowej biegnącej wzdłuż ulicy Leśnych Skrzatów" - ogłoszenie Komisji ! Smile !
Łączny koszt inwestycji wyniesie 280 000 zł i współfinansowany będzie z funduszu granatowego, środków finansowych osiedla  oraz sponsora którym w tym przypadku był, bardzo mocno wspierający nasz wniosek, Port Lotniczy Ławica.
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przyjął do realizacji wykonanie "marcelińskiego traktu", realizacja projektu odbędzie się w drugim półroczu 2012.
Ze swojej strony bardzo dziękuję wszystkim którzy wsparli nasz wysiłek w tym konkursie.

Andrzej Białas /przewodniczący Rady Osiedla Ławica

Nowy trakt na Marcelinie


 

II-gie miejsce w konkursie na inicjatywę parafialną

Dzięki Państwa głosom oddanym na inicjatywę parafialną Zwiastowania Pańskiego - obchody rocznicy utworzenia parafii, zajęliśmy drugie miejsce. Lista osób, które spośród głosujących wylosowały nagrodę, znajduje się na stronie radia EMAUS.

Dziękujemy!

Sławomir Wąsik


 

Bus-pasy na czas remontu Grunwaldzkiej - list do ZTK i ZDM

Z ostatniej chwili: Propozycja wyszła na światło publiczne - patrz ePoznań

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania oraz Stowarzyszenie My-Poznaniacy zaproponowały grunwaldzkim radom osiedli zajęcie wspólnego stanowiska w sprawie organizacji transportu publicznego na czas obecnych remontów oraz wystąpienie z propozycjami do ZDM i ZTM.

Rada Osiedla Ławica, mając na uwadze dobro osób korzystających z transportu publicznego, w tym szczególnie dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół,  podjęła podczas sesji uchwałę popierającą przedstawioną propozycję.


 

Strzegomska jednokierunkowa

Szanowni Mieszkańcy Edwardowa!

Na ulicy Strzegomskiej obowiązuje od soboty ruch jednokierunkowy – nie utrudniajmy sobie wzajemnie i nie grajmy w komunikacyjną ruletkę jadąc pod prąd.
Rada Osiedla, w celu poprawienia sytuacji interweniuje gdzie tylko jest możliwe, podobnież jak czynią to również indywidualnie Mieszkańcy, ale jakie są efekty interwencji i jak jest zorganizowana budowa każdy widzi.
Już w tej chwili ze względu na brak południowej jezdni ulicy Strzegomskiej (od strony Lasku Marcelińskim), w przypadku wjechania na Strzegomską wbrew zakazowi wjazdu od strony Osiedla  Bajkowego nie ma możliwości wymijania się z pojazdem jadącym z naprzeciwka (pozostaje cofanie). Jest wyłącznie JEDEN PAS RUCHU.
Prosimy bardzo o stosowanie się do wyraźnych oznaczeń i przepisów ruchu drogowego!

Andrzej Białas


 

Strzegomska jednokierunkowa - zmiana organizacji ruchu

W najbliższym czasie (od weekendu) nastąpi zmiana organizacji ruchu na Strzegomskiej!

    • Wyjazd z Osiedla Edwardowo: z ulicy Staffa w prawo do ulicy Leśnych Skrzatów – tylko jeden kierunek ruchu.
    • Dojazd do Osiedla jedynie Marcelińską od ulicy Bułgarskiej, na Strzegomskiej jeden kierunek ruchu

Nie będzie wjazdu do Osiedla z ulicy Leśnych Skrzatów, jak to jest obecnie, ani wyjazdu w stronę Bułgarskiej – można się spodziewać, że Policja będzie pilnować prawidłowego przebiegu ruchu.

Oficjalny komunikat ZDM-u tutaj.


 

Budżetowe uzgodnienia

Szanowni Mieszkańcy Ławicy!Foto A.B.

Trwają uzgodnienia z Wydziałami Miejskimi  dotyczące  budżetu Osiedla Ławica na rok 2012.
Większość zadań z naszego planu finansowego została zaopiniowana pozytywnie. Najwięcej trudności, pojawiło się na linii uzgodnień z Zarządem Dróg Miejskich. Początkowo ZDM nie przyjął do realizacji żadnego zadania inwestycyjnego z zaproponowanych dziewięciu. Obecnie zostało już uzgodnionych i przyjętych siedem zadań, natomiast dwa będą jeszcze wymagały korekty Rady Osiedla w zakresie wielkości.
Dziękujemy Dyrektorowi Leszkowi Klarzynskiemu z WWJP oraz Pani Kierownik Elżbiecie Pilarczyk-Motak za okazaną pomoc.
Pełną informację o Budżecie Osiedla Ławica na 2012 rok przedstawimy wkrótce.

Andrzej Białas - przewodniczący Rady Osiedla Ławica


 

Biuletyn Miejski

Co słychać w Radzie Miasta Poznania - można poczytać w Biuletynie Miejskim

 


 

Wizualizacja nowego terminala i wieży kontrolnej

W planach zagospodarowania wizualizacja terminala i wieży kontrolnej, zobacz...