festyn4.jpg

Zmiana rozkładu komunikacji autobusowej

Od jutra nowe rozkłady jazdy - tutaj rozkład obowiązujący od 1 marca br.


 

Wywiad Teleskopu

Dzisiaj, podczas Wywiadu Teleskopu, w dniu uprawomocnienia się strefy ograniczonego użytkowania, mieliśmy okazję zapoznać się ze stanowiskiem Portu Lotniczego Poznań - Ławica dotyczącym wypłaty odszkodowań. Pan Bartosz Grochal przedstawił dwie możliwości uzyskania odszkodowania:

  • ugodowa - oparta na indywidualnej ocenie klimatu akustycznego w mieszkaniu/domu oraz uzgodnieniu z Wnioskującym wielkości odszkodowania,
  • sądowa - oparta na indywidualnym pozwie sądowym w stosunku do lotniska z określonymi żądaniami Wnioskującego o odszkodowanie.

Przewodniczący Rady, Andrzej Białas zwrócił uwagę na szczególnie trudną sytuacje osób starszych i zapewnił o możliwości udzielenia potrzebnej pomocy, w przypadku wystąpienia problemów na drodze uzyskiwania odszkodowania.

Pan Bartosz Grochal zapewnił, iż Dział Realizacji Inwestycji Portu Lotniczego Poznań - Ławica nie został zaskoczony obecną sytuacją i w planach inwestycyjnych związanych z podjętą rozbudową lotniska przewidywano konieczność poniesienia kosztów związanych z rekompensatami z tytułu pogorszenia klimatu akustycznego niemal czterem tysiącom mieszkańców Poznania. Poinformował także, że w marcu przewidywane są spotkania informacyjne dotyczące sposobu postępowania w celu uzyskania odszkodowania. Wywiad

Sławomir Wąsik, radny osiedla Ławica


 

Port Lotniczy Poznań Ławica, w związku z obszarem ograniczonego użytkowania informuje jak sprawdzić czy mieszkam w strefie

Otrzymaliśmy informację od pana Bartosza Grochala, z Działu Realizacji Inwestycji Portu Lotniczego Poznań - Ławica

Szanowni Państwo!

W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku, dotyczącą powstania obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica, przekazujemy Państwu narzędzie, które umożliwi każdemu zainteresowanemu przebiegiem obszaru jego samodzielną weryfikację. Właściciele nieruchomości, którzy mieszkają w pobliżu lotniska, mogą sprawdzić przy pomocy komputera z dostępem do Internetu, czy ich dom znajduje się w obszarze ograniczonego użytkowania. Podając adres zamieszkania lub numer działki uzyskujemy informację, czy dany teren objęty jest obszarem i w której strefie obszaru znajduje się nieruchomość.

Jak to sprawdzić?

 1. Wchodzimy na stronę mapy Poznania korzystając z tego linku,
  • UWAGA 1: Musimy mieć zainstalowaną Javę (jeżeli nie mamy to stąd można bezpłatnie pobrać),
  • UWAGA 2: Podczas ładownia mapy może pojawić się ze strony Javy komunikat o braku weryfikacji certyfikatu. Możemy spokojnie kliknąć na „Run”.
 2. Otworzy się mapa. Trzeba w lewym menu rozwinąć Sejmik Województwa Wielkopolskiego i dodatkowo zaznaczyć Obszary ograniczonego użytkowania lotniska Ławica. Po chwili zobaczymy zaznaczający się obszar. Następnie, korzystając z menu górnego wybieramy Szukaj – Szukaj punktu adresowego – Miasto Poznań i wpisujemy swój adres. Wygląda to tak!
 3. Pokaże się nasza lokalizacja. Po najechaniu kursorem na zaznaczenie, wyświetli się w dymku informacja. A to wygląda tak!

Uchwała dotycząca utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wejdzie w życie dnia 28 lutego 2012 roku. Na początku marca przekażemy Państwu informację dotyczącą spotkania przedstawicieli Portu Lotniczego Poznań-Ławica z Mieszkańcami.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z przedstawicielem Portu pod numerem telefonu: 669654760 oraz przesłanie pustego maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , dzięki czemu będą otrzymywać Państwo bieżące informacje na temat obszaru ograniczonego użytkowania oraz odszkodowań.

Oryginał pisma tutaj.
Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska tutaj 


 

Dokąd zmierzamy? - likwidacja szkół i przedszkoli

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania - więcej...

Gimnazjum 24 czyli co może Rada Osiedla Panu Prezydentowi więcej...


 

Marcelin część B, pierwszy etap konsultacji

Wniosek o zmianę planu zagospodarowania złożyła Spółka Iron Tower Investment, postulując aby Miasto wyraziło zgodę na zabudowę wielkogabarytową (tj, powyżej 2000 m2 i dodatkowo o wysokości 20 m) na terenie Marcelina w części B, na działce 1A oraz 2A. Dotychczasowy plan nie zezwala na zabudowę wielkogabarytową na tym terenie, a wysokości zabudowy ogranicza do 12 m. Ponadto narzuca zachowanie przynajmniej 40 % powierzchni działki jako terenu zielonego i zezwala na zabudowanie co najwyżej 50 % powierzchni działki.
W związku z tym, plan zagospodarowania został wywołany w celu opracowania zmian. Pan Marcin Siwek, projektant wiodący MPU poinformował, iż proces opracowania zmian obejmuje kilka etapów:

 1. Pierwsze konsultacje (wczoraj się odbyły) oraz przyjmowanie wniosków, (do 8 marca br).
 2. Drugie konsultacje – przedstawiony zostaje plan z ewentualnym uwzględnieniem zgłoszonych wniosków oraz przyjmowane są kolejne uwagi.
 3. Następnie opracowany plan zostaje wyłożony do publicznego wglądu i nadal przyjmowane są uwagi i opinie. Po rozpatrzeniu uwag (przyjęciu lub odrzuceniu) plan zostaje uchwalony przez Radę Miasta, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta i opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

W ramach wolnych głosów Mieszkańcy zwrócili uwagę na następujące problemy związane z dopuszczeniem zabudowy wielkogabarytowej na tym terenie:

  • obniżenie walorów rekreacyjnych Marcelina przez dalsze zagęszczanie budownictwa wielkogabarytowego,
  • likwidacja buforowej strefy dla osiedla, którą miał być ten teren zagospodarowany zgodnie z obecnym planem,
  • rezygnacja z możliwości wykorzystania działki w celach rekreacyjno-sportowych,
  • dalsze zwiększenie ruchu samochodowego, dodatkowo związanego z masowymi dostawami towarów,
  • niewłaściwa lokalizacja ewentualnego marketu typu „Ogród” – na wlocie, zamiast na wylocie miasta,
  • zagrożenie dla unikalnej alei Jaworowej, stanowiącej rzadki obiekt przyrodniczy.

Wnioski dotyczące opracowywanego planu można składać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań. Pisemny wniosek musi zawierać: imię, nazwisko i adres wnioskującego, należy określić przedmiot wniosku (plan zagospodarowania przestrzennego Marcelin część B), oraz oznaczenie nieruchomości (działka 1A i 2A).

Jak poinformowała nas Pani Ewelina Janik z Biura Kształtowania Relacji Społecznych, istnieje możliwość otrzymania nagrania ze spotkania – zainteresowany może się zgłosić do Biura.

Sławomir Wąsik


 

Zmiana zagospodarowania Marcelina

W związku z I-szym etapem konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN” część B w Poznaniu, Komisja  Gospodarki Komunalnej, Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wypracowała stanowisko, które zaprezentuje Mieszkańcom podczas jutrzejszego spotkania.
Zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MARCELIN  (mpzp) z 2001 roku została wywołana na wniosek konkretnego inwestora w celu uzyskania możliwości postawienia na tym obszarze (teren 1A i 2A w planie z 2001 roku) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2), uchwała jest zamieszczona na stronach MPU.
W obowiązującym mpzp z 2001 roku teren ten przeznaczony jest pod usługi ogólnomiejskie - biura, hotel, handel detaliczny, sport, rozrywka. Plan nie przewidywał wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, teren ten stanowi pewien bufor od terenów wielkopowierzchniowego handlu – supermarketu King Cross.
W mpzp z 2001 roku jest zapis o maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m, którego zmiana została umożliwiona poprzez Studium uchwalone w 2008 roku. 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Ławicy na spotkanie.
Obok, obecnie obowiązujacy plan z 2001 roku, a uchwała na ten temat tutaj.

Rada Osiedla Ławica


 

Zniszczenie oznakowania studzienek na Strzegomskiej

Dzisiaj, około 22:00 wandale poniszczyli oznakowanie niewykończonych studzienek deszczowych na Strzegomskiej i Wałbrzyskiej. Poprzewracali słupki, powyrzucali podstawy, porozkładali tablice na ulicy. Część rozrzuconych tablic została zniszczona przez jadące samochody. Oznakowanie zostało częściowo przywrócone z ocalałych elementów.
Szanowni Kierowcy - do czasu uzupełnienia oznakowania czujnie omijajcie niewykończone studzienki!


 

Nasadzenia na Edwardowie wykonane przez Mieszkańców

W związku z zapytaniami dotyczącymi wykonanych z pomocą mieszkańców w latach poprzednich nasadzeniami na terenie miejskim osiedla Edwardowo, przypominamy, że Rada Osiedla Edwardowo w celu upiększenia otoczenia wykonywała takie nasadzenia z puli drzewek i krzewów przeznaczonych do posadzenie na Osiedlu w ramach akcji miejskiej Zielony Poznań. Materiał do nasadzeń był zakupiony z zaplanowanych i uzgodnionych środków finansowych osiedla, a odpowiednio dobrane do warunków miejskich gatunki i odmiany roślin były dostarczone przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Przypominamy, że nie doszło do sytuacji, w której mieszkańcy sadzili drzewka i krzewy nielegalnie na nie swoim terenie.

Rada Osiedla Ławica