festyn8.jpg

Chodnik Szeherezady

Chodnik godny pięknej Szeherezady już wykonany. Prace finansowane ze środków Rady Osiedla, a wykonane na wniosek mieszkańców składany podczas ustalania budżetu osiedla. FOTO

Chodnik Szeherezady, małżonki Szachrijara, która uniknęła śmierci dzięki temu, że rozkochała w sobie śmiertelnie zazdrosnego męża opowieściami z 1000 i jednej nocy.

MPSZOK

Pod tą SZOKującą nazwą kryje się Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do nas - na parking leśny - punkt przybędzie w sobotę 18 listopada br w godzinach 7:30 do 8:00.

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory przenośne,
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie
  do aptek),
 • odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych.

Nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej odpady w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu,
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy,
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji
  o zbiórce,
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki),
 • odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, odpadów zielonych, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Pamiętać należy o tym, że:

 • Odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz aby posiadały oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 • Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa
  oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Komunikat prewencyjny - „Poznańska Policja Ostrzega”

Seniorze, seniorko!

W związku powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się osoby starsze, samotnie zamieszkujące apelujemy do Państwa o zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami telefonującymi do Was lub pukającymi do drzwi Waszych mieszkań.
Oszuści wchodzą do Państwa mieszkań pod różnym pretekstem np. z prośbą o wodę, ofertą sprzedaży artykułów przemysłowych, powołują się na pracowników administracji, przedstawicieli różnych służb, urzędników, przedstawiając się jako np. listonosz, policjant, pracownik: ZUS, pomocy społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo innych instytucji. Powszechnym przykładem tego typu przestępstw są oszustwa lub kradzieże na tzw. „legendę”.
Pamiętajcie Państwo, że oszuści są bezwzględni – umiejętnie manipulują rozmową, tak aby uzyskać jak najwięcej informacji, po czym doprowadzają do przypadków podejmowania z kont zgromadzonych oszczędności, nierzadko zaciągania kredytów.
Seniorzy, którzy nie są świadomi sytuacji w jakiej się znajdują, słysząc przez telefon, że czeka ich lub osobę im bliską jakieś niebezpieczeństwo, lub że mogą stracić wszystkie oszczędności życia ze względu na awarię zabezpieczeń bankowych, bezwzględnie i bez zastanowienia podejmują pieniądze z banku i pozostawiają je w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez oszusta. Najczęściej są to miejsca tj: śmietniki, kontenery, ławki w parku, czy też pojazdy samochodowe, z myślą, że trafią do bezpiecznego policyjnego depozytu. I tutaj kontakt się urywa.
Co należy zrobić aby nie stać się ofiarą oszusta:
Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, osobiście lub telefonicznie, która będzie chciała żebyście przekazali jej gotówkę, bądź inne drogocenne przedmioty, możecie przypuszczać, że jest to próba oszustwa, ponieważ żadna służba, która zajmuje się ściganiem przestępczości nie może żądać od Państwa oddania wartościowych rzeczy. Przypominamy, że nieumundurowany policjant na Waszą prośbę musi okazać legitymację służbową. Zawsze sprawdzajcie Państwo wiarygodność osób kontaktujących się w sprawie przekazania gotówki, dzwońcie do krewnych i weryfikujcie te informacje. W sytuacji gdy osoba, która się z Wami skontaktuje staje się natarczywa, natychmiast należy zadzwonić na Policję lub zaalarmować otoczenie.
We wszystkich przypadkach, które wydają nam się podejrzane należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112 (z telefonu komórkowego) przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów, np. wygląd nieznajomej osoby, numer rejestracyjny i markę samochodu, którym ewentualnie przyjechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej – numer z wyświetlacza telefonu, datę i godzinę rozmowy.
Poznańscy policjanci

Niebiescy - Dzieciom

Festyn charytatywny - sobota 2 września - ZAPRASZAMY!

 

Ścieżka rowerowa

Nowy odcinek ścieżki rowerowej zapewnił ciągłość przejazdu wzdłuż Lasu Marcelińskiego, po jednej stronie ulicy. Zbędne jest teraz dwukrotne przechodzenie przez ulicę jadąc na odcinku stawek - leśniczówka. Usprawnia to ruch rowerowy, ale przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ścieżka została wykonany przy minimalnych stratach w drzewostanie lasu. Znacznie poprawiła się widoczność pieszych oczekujących na przejście po pasach przy parkingu. Poprzednio piesi byli zauważani w ostatnim momencie przed wjechaniem samochodu na pasy. Przy okazji wyjaśnienie. Finansowanie budowy ścieżki nie zmniejsza zakresu remontów chodników na osiedlu. Naprawa chodników odbywa się z innej przegródki portfela osiedlowego. Nie mamy możliwości wykonania chodnika zamiast ścieżki rowerowej (to odnośnie jadowitych komentarzy czytelników Facebooka osiedlowego, ale  cieszę się że chociaż w jednym komentarzu zostały docenione wysiłki Rady działającej dla wspólnego dobra - dziękuję!). FOTO

Druga siłownia w Lesie Marcelińskim

Druga siłownia została zlokalizowana bliżej Osiedla Bajkowego. Miłego siłowania (się ze sobą)

patrz foto

Młodzi konstruktorzy samolotów!

Szanowni Państwo,
W sobotę, 29 lipca, w godzinach 11:00 – 15:00 zapraszamy na warsztaty z konstruowania samolotów, które odbędą się na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczony zespół konstruktorów z Politechniki Poznańskiej oraz Aeroklubu Poznańskiego – AKL Aero Design. W programie znajdą się m.in.:

 • prezentacja koła (czym się zajmuje, co buduje)
 • prezentacja wyjaśniająca dlaczego samolot lata, z czego składa się samolot, jak jest napędzany, na przykładzie modelu samolotu, który brał udział w zawodach AUVSI SUAS 2017
 • pokaz krótkiej relacji z zawodów oraz filmu z ciekawymi sytuacjami lotniczymi
 • konkurs wiedzy o lotnictwie (co kto zapamiętał z prezentacji o lotnictwie)
 • warsztaty, na których uczestnicy nauczą się składać styropianowe modele samolotów, a następnie wezmą udział w zawodach, czyj model najdalej poleci.

W trakcie warsztatów będzie można również zapoznać się z wystawą przedstawiającą elementy modeli samolotów, budowę silników itp.
W przypadku deszczu warsztaty zostaną przeniesione do Sali Białej.
Minimalny wiek uczestników - 7 lat
Serdecznie zapraszamy!

Chodnik na Perzyckiej

Kolejna inwestycja ze środków Rady - patrz foto