bukowska.jpg

Miejska Rada Seniorów

Prezydent Miasta Poznania informuje o możliwości uczestniczenia w wyborach do Miejskiej Rady Seniorów

  1. Zgodnie z § 4 ust. 5, przywołanego Statutu, prawo wskazywania kandydatów na członków Rady mają organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych, rady osiedli, kluby seniora oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku, które dokonały rejestracji uczestnictwa w wyborach, zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1.
  2. Kandydatem na członka Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu może być osoba, która ukończyła 60 rok życia i jest stałym mieszkańcem Poznania.
  3. ....

szczegóły tutaj