zlotowska.jpg

Chodnik Szeherezady

Chodnik godny pięknej Szeherezady już wykonany. Prace finansowane ze środków Rady Osiedla, a wykonane na wniosek mieszkańców składany podczas ustalania budżetu osiedla. FOTO

Chodnik Szeherezady, małżonki Szachrijara, która uniknęła śmierci dzięki temu, że rozkochała w sobie śmiertelnie zazdrosnego męża opowieściami z 1000 i jednej nocy.