otwarcie.jpg

Ścieżka rowerowa

Nowy odcinek ścieżki rowerowej zapewnił ciągłość przejazdu wzdłuż Lasu Marcelińskiego, po jednej stronie ulicy. Zbędne jest teraz dwukrotne przechodzenie przez ulicę jadąc na odcinku stawek - leśniczówka. Usprawnia to ruch rowerowy, ale przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ścieżka została wykonany przy minimalnych stratach w drzewostanie lasu. Znacznie poprawiła się widoczność pieszych oczekujących na przejście po pasach przy parkingu. Poprzednio piesi byli zauważani w ostatnim momencie przed wjechaniem samochodu na pasy. Przy okazji wyjaśnienie. Finansowanie budowy ścieżki nie zmniejsza zakresu remontów chodników na osiedlu. Naprawa chodników odbywa się z innej przegródki portfela osiedlowego. Nie mamy możliwości wykonania chodnika zamiast ścieżki rowerowej (to odnośnie jadowitych komentarzy czytelników Facebooka osiedlowego, ale  cieszę się że chociaż w jednym komentarzu zostały docenione wysiłki Rady działającej dla wspólnego dobra - dziękuję!). FOTO