festyn8.jpg

Ścieżka rowerowa

W wyniku długotrwałych i usilnych starań Rady Osiedla powstaje ścieżka rowerowa, która zapewni ciągłość przejazdu rowerzystom na odcinku osiedle Ławica - Stadion, bez konieczności zbędnego przekraczania ulicy Strzegomskiej. Ponadto zostanie zapewniona lepsza widoczność na przejściu dla pieszych przy parkingu obok leśniczówki. Budowa tego odcinka ścieżki (230 m) została zaplanowana tak, aby zminimalizować straty w drzewostanie. Dzięki nowemu, dodatkowemu odcinkowi ścieżki rowerowej, wygoda i bezpieczeństwo użytkowników ulegną znacznej poprawie.
Ta inwestycja, choć jest finansowana ze środków Rady Osiedla Ławica, byłaby bardzo trudna do zrealizowania bez wsparcia prezydenta Macieja Wudarskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich, co z wdzięcznością odnotowujemy.

Więcej foto na facebooku