festyn4.jpg

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w dniach 28-30 czerwca 2017 Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzi działania kontrolno - prewencyjne pod kryptonimem „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Działania są poprzedzone kampanią profilaktyczno - edukacyjną przeprowadzaną od dnia 26-27 czerwca 2017 na terenach podległych pod poszczególne Komisariaty Policji z Miasta Poznania.
Celem wdrożenia działań jest zwiększenie świadomości wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego o zagrożeniu jakie za sobą niesie nieprzestrzeganie zapisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Podjęte działania będą również ukierunkowane na ograniczenie ilości zdarzeń w ruchu drogowym, poprzez kontrolę zachowań kierujących pojazdami względem pieszych i rowerzystów a także sposobu poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach. Policjanci będą prowadzić kontrole miejsc zagrożonych, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników Ruchu Drogowego, takich jak przejścia dla pieszych,. Skrzyżowania, rejony przy Szkołach, Przedszkolach, Placówkach Służby Zdrowia, teren przy przystankach MPK itp. Działania mają przyczynić się do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego
mł.asp. Mariusz Fabisiak
Wydział Prewencji
KP Poznań - Grunwald