zlotowska.jpg

Zieleń na Leśnych Skrzatów

W dniu 5 czerwca od godziny 18:00 do 19:00, podczas dyżuru Rady, dostępny będzie do wglądu dla wszystkich zainteresowanych osób następujący projekt:

Inwentaryzacja zieleni oraz projekt rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ulicy Leśnych Skrzatów.