festyn3.jpg

W maju obowiązkowa deratyzacja

Przypominamy, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania okresowej deratyzacji. Najbliższy termin to 8 do 22 maja 2017 r. W tym okresie należy wyłożyć w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych preparaty trujące. W miejscach wyłożenia preparatów należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt! Ponadto należy naprawić wszystkie uszkodzenia, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia do domu oraz usunąć wszelkie odpady żywnościowe mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.
Do zwalczania myszy i szczurów należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Do nabycia w sklepach ogrodniczych.
Obowiązkowa deratyzacja jest niezbędna ze względu na konieczność ograniczenia populacji myszy i szczurów w mieście, a tym samym zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.