festyn8.jpg

Stowarzyszenie Seniorów Ławica "Złote Marzenia"

Stowarzyszenie Seniorów Ławica Złote Marzenia powstało z inicjatywy radnego - Henryka Magdziarka, przy poparciu Rady Osiedla Ławica. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane już w lipcu 2016 roku. Przedtem radny rozeznał „zapotrzebowanie” osiedlowe i zebrał grupę członków założycieli. Pomysłów na wspólna działalność w ramach Stowarzyszenia oraz sposobów na zdobywanie środków do finansowania tej działalności nie brakuje.
Pierwszy wyjazd, o integracyjnym charakterze, odbył się na początku września do Budziszewka nad jezioro. Finansowanie działalności Stowarzyszenia jest oparte o środki przyznawane przez Radę Osiedla oraz okolicznościowe granty, np. grant z Wojewódzkiej Rady Koordynacyjnej organizacji pozarządowych w wysokości 5 tys. zł pod hasłem „Integracja stowarzyszeń senioralnych i mieszkańców Jeżyc”. W ramach tego mini grantu Stowarzyszenie zorganizowało kilka pięknych imprez. Zdjęcia z tych imprez najlepiej ilustrują zaangażowanie seniorów w działaniach. Więcej zdjęć niebawem.
Kolejna inicjatywa Stowarzyszenia to opracowanie wniosku do Wydziału Zdrowia Urzędu miasta Poznania o dotację na rzecz utworzenia KLUBU SENIORA i w celu finansowania działań w ramach których seniorzy będą aktywnie brać udział w zajęciach i imprezach dla nich organizowanych. Myślą przewodnią opracowanego programu było dostosowanie się do potrzeb (i marzeń) Seniorów z osiedla.
Tym samym zapraszamy wszystkich Seniorów do korzystania z organizowanych dla nich w ramach Klubu Seniora imprez.
Kontakt osobisty na spotkaniach członków Stowarzyszenia w każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 18:45 w salce „klub” pod kościołem Objawienia Pańskiego przy ul. Miastkowskiej. Bezpośredni telefon kontaktowy: 601-715-765.