zachod.jpg

MPZP - osiedle Ławica

Pod koniec marca podjęto ustalenia dotyczące wniosków o sporządzenie i zmianę Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie części wniosków złożonych przez Rada Osiedla i dotyczących Ławicy.

W załączeniu wyciąg z rejestru wniosków.