festyn3.jpg

Złotowska - ścieżka rowerowa i chodnik

W poniedziałek, 30 stycznia 2017 r., na  stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich zostanie zaprezentowana koncepcja projektu pn. "Złotowska - chodnik i ścieżka rowerowa".

Projekt dotyczy ul. Złotowskiej na odcinku od ul. Malwowej do ul. Miastkowskiej w Poznaniu. i będzie konsultowany przed przyjęciem do realizacji.

"Złotowska - chodnik i ścieżka rowerowa" to jeden ze zwycięskich projektów ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Autorzy projektu jako główny cel wskazali zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, szczególnie osobom starszym, jak i rowerzystom. Wskazali również inne argumenty, na przykład możliwość dojazdu rowerem poza miasto, jak również ułatwienie dostępu dla mieszkańców Skórzewa i dotarcia do centrum Poznania. Dodali również, że sprzyjającą okolicznością jest połączenie nowej drogi rowerowej z istniejącą już infrastrukturą rowerową.

Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie koncepcji, w dwóch wariantach.

Pierwszy wariant zakłada budowę oddzielonych od siebie chodnika i drogi rowerowej. Chodnik z kostki ma szerokość 1,5 metra, droga rowerowa o szerokości dwóch metrów zostanie wykonana z asfaltobetonu. Jedynie na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej, z uwagi na bardzo wąski pas drogowy, ruch pieszych i rowerzystów będzie się odbywał po ciągu pieszo-rowerowym. Wariant ten zakłada ruch po jednej, tj. południowo-wschodniej stronie ulicy (prawej od strony ronda Malwowa/Złotowska/Poznańska).

Drugi wariant zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 metra i nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od istniejącej drogi rowerowej przy rondzie Malwowa/Złotowska/Poznańska jest zlokalizowany po stronie południowo-wschodniej (prawej) a od ul. Owczej po stronie zachodnio-północnej (lewej).

Który wariant zostanie zrealizowany i czy dokładnie w zaproponowanym przez projektanta kształcie? To temat konsultacji, które odbędą się w okresie od 30 stycznia do 17 lutego br.

Rada Osiedla Ławica, uwzględniając opinie mieszkańców, w szczególności posiadających posesje położone wzdłuż ulicy Złotowskiej,  rekomendowała wariant pierwszy!

Więcej o projekcie w przyszłym tygodniu.