festyn6.jpg

Poznański Budżet Obywatelski – głosowanie od 16 listopada

Tym razem głosujemy wyłącznie drogą elektroniczną

Na realizację propozycji zgłoszonych do PBO miasto przeznaczyło 17,5 mln zł. Głosowanie odbędzie się w terminie od 16 do 30 listopada, każda osoba zamieszkująca na terenie Poznania będzie miała do dyspozycji maksymalnie 3 głosy: dwa na projekty rejonowe oraz jeden na projekt ogólnomiejski.

Swój głos można oddać bezpośrednio na stronie: www.budzet.um.poznan.pl (po 16 listopada) lub skorzystać ze stacjonarnych punktów głosowania, zlokalizowanych na terenie każdej jednostki pomocniczej Miasta Poznania. Punkty będą czynne w weekendy tj. 19, 20 oraz 26, 27 listopada od 9:00 do 18:00. W sumie uruchomione zostaną 42 punkty, które będą obsługiwane przez przeszkolonych ankieterów i pracowników Urzędu Miasta Poznania.

By wziąć udział w głosowaniu trzeba podać nr PESEL i miejsce zamieszkania. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Poznania, także osoby niepełnoletnie. - Głosować może każdy, kto mieszka w Poznaniu, również przyjezdni studenci. W przypadku dzieci i młodzieży konieczne będzie podanie także numeru pesel rodzica, jako potwierdzenie zgody na udział w głosowaniu.

Do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych łącznie 128 projektów - 43 ogólnomiejskich i 85 rejonowych.