festyn6.jpg

Propozycje Mieszkańców do planu na 2017 rok

 1. Ustawienie ławek na Osiedlu uwzględniając potrzeby osób starszych, potrzebujących odpoczynku podczas przemierzania typowych tras.
  1. Strzegomska – 150 m od stawku
  2. Na ulicy Brzechwy, w połowie odległości pomiędzy przystankiem autobusowym przy stawku a przystankiem przy ogrodach Wypoczynek
  3. Netto przy stacji gazowej
  4. W okolicy Przychodni
  5. U zbiegu Lisa Witalisa, Złotej kaczki i Andersena
  6. U zbiegi Tuwima i Andersena
  7. U zbiegi Tuwima i Krasnoludków
  8. Ulica Andersena przy siłowni
  9. U zbiegi Andersena i Sierotki Marysi
   - Elżbieta S.
 2. Witam! - W imieniu Pani dyrektor Małgorzaty Materny-Gucia przesyłam propozycje zadań do wykonania w roku 2017 w ramach prac modernizacyjnych ogrodu – placu zabaw przy Przedszkolu nr 36 na ul. Perzyckiej 30 B. 
  Jak wiadomo w dzieciństwie zabawa odgrywa największą i najważniejszą rolę, a odpowiednio zagospodarowany i wyposażony plac zabaw, zapewnia wiele godzin zabaw kreatywnie spędzonych na powietrzu. Dlatego Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 36, mając na celu uczynienie naszego przedszkolnego ogrodu miejscem jeszcze ciekawszych zabaw sprawnościowych i miejscem umożliwiającym dzieciom bezpośredni kontakt z materiałem przyrodniczym i doświadczaniem go polisensorycznie, zaproponowała zbudowanie: 

  1. ekologicznej ścieżki sensorycznej z wykorzystaniem również materiału przyrodniczego,
  2.  stanowiska do układania mandal i kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego,
  3. stołu wodnego do działań służących doświadczania właściwości wody i in. zjawisk,
  4. miejsca do działań badawczych dla młodych badaczy, którzy chcą poznawać okazy przyrody pod lupą i mikroskopem, określać siłę wiatru itp.;
  5. labiryntu sznurowego “Pajęcza sieć”rozwijającego ogólną sprawność i równowagę,
  6. ścieżki zdrowia lub toru przeszkód z wykorzystaniem także materiału przyrodniczego tj. pniaki, konary, kamienie oraz liny,
  7. fontanny lub źródełka, którego woda da dzieciom trochę ochłody w upalne dni.
   - Janina Nowaczyk, wicedyrektor.
 3. Część ulic naszego osiedla oszpecona jest betonowymi słupami podtrzymującymi napowietrzne linie energetyczne z zamocowanym oświetleniem ulic. Wygląda to bardzo nieestetycznie. Czy możliwe jest wykorzystanie osiedlowych środków finansowych na przeniesienie linii energetycznych pod ziemię i zamontowanie ładnych lamp? Oczywiście we współpracy z Energetyką. Koszt całościowy takiego przedsięwzięcia byłby zapewne spory, więc można by je rozłożyć na kilka lat i sukcesywnie modernizować kolejne ulice. - Michał S.
 4. Szanowna Rado Osiedla Ławica!- Niezwykle doceniam Państwa działalność, dzięki której nasze osiedle stale pięknieje i staje się coraz wygodniejsze!
 5. Ponawiam propozycje dotyczącą infrastruktury rowerowej, która ma jeden dość kuriozalny mankament (w żaden sposób nie zawiniony przez Radę), mianowicie przerwanie ciągu rowerowego po południowej stronie ul Strzegomskiej, pomiędzy parkingiem przy leśniczówce, a wylotem ul. Gałczyńskiego. W efekcie przejazd drogami rowerowymi wzdłuż ul. Strzegomskiej wymaga przynajmniej jednego przejazdu przez ruchliwą jezdnię. Proponuję więc budowę brakującego południowego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Strzegomskiej pomiędzy parkingiem przy leśniczówce, a wylotem ul. Gałczyńskiego. Dla rowerów wystarczyłaby zwykła utwardzona droga gruntowa, co byłoby chyba inwestycją stosunkowo niskobudżetową.Dla rowerów nic więcej nie trzeba, jednak docelowo należy położyć nawierzchnię asfaltową, aby i rolkarzom zapewnić bezpieczny przejazd.
  Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy uznania dla dotychczasowej działalności Rady, - Michał S. (- Dziękujemy za wyrazy uznania :) - Radni Osiedla) 
 6. Propozycja mieszkańców ulicy Stanisława Jachowicza dotycząca terenu zielonego u zbiegu ulic Leśnych Skrzatów i Brzechwy. 

  • CHARAKTERYSTYKA PROPOZYCJI
  • Działka obręb Ławica Ark. 7 działka nr 48/40 - własność miejska.
  • Charakter inwestycji: teren zielony wraz z małą architekturą rekreacyjno wypoczynkową ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci.
  • Propozycja nie była zgłaszana w Urzędzie Miejskim.
  • Propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców.
    
 7. Chodnik i ścieżka rowerowa - szczegóły w załączniku
  • Propozycja budowy chodnika z oświetleniem w przedłużeniu ulicy Heleny Modrzejewskiej do Makuszyńskiego.
  • Budowa ścieżki rowerowej po stronie lasu na ulicy Strzegomskiej od Gałczyńskiego do parkingu leśnego.