festyn8.jpg

Obowiązek oznaczania posesji numerem

Wraz z rozwojem urbanistycznej zabudowy miejskiej i osiedli mieszkaniowych w ostatnich latach na terenie powiatu poznańskiego częstym zjawiskiem jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów, dozorców czy też użytkowników nieruchomości. Brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Często bowiem zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy, bądź policjanci poszukując wskazanego adresu, tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować komuś życie. Dlatego też Komisariat Policji Poznań – Grunwald przypomina o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek ten wynika z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego(tekst jedn.: Dz.U. 2015.520). Istotnym jest to, że uchylenie się od jego realizacji, a także realizowanie go w niewłaściwy sposób- poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie jest wykroczeniem, które zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 zł lub karą nagany.

Właściwa realizacja wskazanego obowiązku z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Wyk. st. sierż. Ewelina Błażejak-Trafna
Wydział Prewencji
KP Poznań-Grunwald