zachod.jpg

Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego

Zasadniczymi celami procesu ewaluacji są:

  • ocena, na ile PBO realizuje stawiane przed nim cele,
  • ustalenie, co można ulepszyć lub zmienić w Poznańskim Budżecie Obywatelskim, aby stawał się coraz lepszym narzędziem budowania społeczeństwa obywatelskiego, miejskiej wspólnoty oraz pozwalał mieszkańcom Poznania wpływać na realizację działań/ projektów podnoszących jakość życia i ulepszających przestrzeń miejską.

Głównym założeniem rozpoczynającego się procesu ewaluacji jest jego „uspołecznienie” poprzez zaproszenie do dyskusji interesariuszy projektu, radnych miejskich i osiedlowych oraz wszystkich mieszkańców Poznania, którzy zechcą się podzielić opiniami o minionej edycji budżetu obywatelskiego i pomysłami na jego najbliższą edycję. Cały proces badań ewaluacyjnych będzie przebiegał w następujący sposób:

Po pierwsze:

w dniach 7 - 11 marca zaplanowano 5 spotkań warsztatowych dla mieszkańców Poznania, mianowicie:

  • mieszkańców Wildy - 7 marca o godz. 17.30 w SP nr 5, ul. Traugutta 42.
  • mieszkańców Nowego Miasta - 8 marca o godz. 17:30 w ZSO nr 4, os. Czecha 59.
  • mieszkańców Jeżyc - 9 marca o godz. 17:30 w Centrum Amarant, ul. Słowackiego 19.
  • mieszkańców Grunwaldu - 10 marca o godz. 17:30 w ZSH, ul. Śniadeckich 54/58.

Po drugie czytaj więcej na stronie Budżetu lub pobierz PDF