festyn1.jpg

Spotkanie Rady z Mieszkańcami

Dzisiaj odbyło się coroczne spotkanie Rady Osiedla z Mieszkańcami. Przewodniczący Rady, Andrzej Białas przedstawił zrealizowane w bieżącym roku zadania omówił plany na rok 2016. Podczas dyskusji poruszono sprawy zaśmiecania osiedla. słabego oświetlenie niektórych ulic oraz zagospodarowania Lasu Marcelińskiego. Mieszkańcy przedstawili swoje pomysły do realizacji w przyszłości - ekstremalny plac zabaw, leśne przedszkole, zagospodarowanie zaniedbanych terenów... Przewodniczący omówił zakres kompetencji Rady i przybliżył problemy związane z realizacją (lub niemożliwością realizacji) potrzeb mieszkańców. Rada zwróciła uwagę na znikome zainteresowanie sprawami osiedla przez mieszkańców Atanera. Przykładowo - w głosowaniu do budżetu obywatelskiego przystanek autobusowy dla Atanera uzyskał niewiele głosów, w efekcie czego jego realizacja będzie możliwa tylko z budżetu osiedla. 

Przewodniczący przedstawił także plany perspektywiczne Rady na całą kadencję.