festyn1.jpg

ZDM prosi o właściwe ustawianie worków z odpadami

Zarząd Dróg Miejskich zwraca się do Mieszkańców z prośbą o ustawianie worków z odpadami komunalnymi bezpośrednio przy granicy swojej posesji, a nie wystawianie ich w oddaleniu, nierzadko poza pasem zieleni biegnącym wzdłuż drogi. Worki umieszczone poza posesją, jako niewiadomego właściciela, nie są odbierane przez GOAP, co powoduje zaśmiecanie pasa drogowego. Zadbajmy o powyższe w interesie wyglądu naszej okolicy.