zlotowska.jpg

Degradacja jeziora Strzeszyńskiego

Władze Gminy Suchy Las rozesłały do instytucji związanych z ochroną środowiska informacje o wynikach badań przeprowadzonych w dniu 21.03.2014. Badania wykonało laboratorium Aquanetu, a próbki pobrane na Rowie Złotnickim, w Jelonku, poniżej torów kolejowych, oraz przed ujściem do jeziora, nie wykazały obecności bakterii E.Coli i fosforanów. Te ostatnie poniżej 0,1 mg/l . W piśmie znajdujemy stwierdzenie cyt: "Dobre wyniki badań stanowią potwierdzenie, że podejmowane przez nas działania mające na celu poprawę jakości wód deszczowych odprowadzanych z terenu gminy Suchy Las przynoszą zamierzony skutek".

Niestety nasze badania (Polskiego Klubu Ekologicznego) w dniu 9 kwietnia br. świadczą że już dwa tygodnie później sytuacja wróciła do "normy" !

W wodzie znowu są fosforany! (fosforany pochodzę z proszków do prania i świadczą o istnieniu ścieków sanitarnych) Próbki pobrano dzień po opadzie (burza):

  • wypływ ze zbiornika ul. Borówkowa, przy torach 0,2 mg/l;
  • dopływ do zbiornika ul. Ptasi Zaułek  0,3 mg/l;
  • Jelonek  (ul. Obornicka)  0,1 mg/l;
  • poniżej torów kolejowych  mniej niż 0,1 mg/l. 

W rowie na dopływie do zbiornika przy ul. Ptasi Zaułek, był bardzo wysoki poziom  wody, tak jak i w zbiorniku. A więc ładunek fosforanów był duży, biorąc pod uwagę rozcieńczenie wodami deszczowymi. Gmina Suchy Las ma pozwolenia wodno-prawne na odprowadzanie deszczówki a nie mieszaniny ze ściekami sanitarnymi !!
Strzeszyn dopływ do stawów przy ul. Biskupińskiej  4,8 mg/l !!!! 

Kolejny pomiar i kolejny dowód że do Bogdanki, poprzez stawy płyną ze Strzeszyna trochę rozcieńczone  ścieki ! Co na to władze miasta Poznania ?
Te zanieczyszczone wody płyną Bogdanką do kąpieliska na Rusałce!   
Przezroczystość wód w dniu 13.04.2014

  • jezioro Kierskie                    1,80 m
  • jezioro Strzeszyńskie            2,00 m   
  • Rusałka                              1,30 m 

Dla porównania jezioro Strzeszyńskie

  • 17.04.2012     2,40 m
  • 13.05.2005     2,85 m

Jak na razie jest źle. Jezioro Strzeszyńskie ma przezroczystość na poziomie zdegradowanego jeziora Kierskiego. Zapewne spływ w lutym br. całej masy osadów ze zbiornika (Ptasi Zaułek) i Rowu Złotnickiego, spowodowanego gwałtownym spuszczeniem wody przyczynił się do pogorszenia stanu ekologicznego jeziora.  Będziemy bacznie obserwować czy nastąpi poprawa, czy pogorszenie jego stanu. Biorąc pod uwagę wieloletnie odprowadzanie zanieczyszczonej ściekami sanitarnymi deszczówki z terenu Suchego Lasu do jeziora, optymistami być nie można.

Jerzy Juszczyński Polski Klub Ekologiczny


Kto powinien dbać o czystość jeziora Strzeszyńskiego


Don Kichot znad jeziora Strzeszyńskiego