festyn2.jpg

Dyżur specjalny - 22 lipca br.

Informujemy, że zadania zgłoszone przez Mieszkańców do realizacji w 2014 roku ze środków osiedla są obecnie opracowywane przez Komisje Rady Osiedla. Zapraszamy autorów poszczególnych propozycji zadań na dyżur specjalny w dniu 22 lipca br., podczas którego będzie można podyskutować i uszczegółowić zgłoszone zadania.

Andrzej Białas, przewodniczący Rady Osiedla