festyn8.jpg

Dziękujemy za zgłoszone propozycje do planu finansowego Osiedla Ławica na 2014 rok

Szanowni Mieszkańcy Ławicy!

Dziękujemy za zgłoszone propozycje do planu finansowego Osiedla Ławica na 2014 rok.

Przystępujemy do do opracowania planu. W pierwszym kroku w porozumieniu z Jednostkami Miejskimi sprawdzamy możliwość wykonania zadań pod względem finansowym, organizacyjnym i prawnym.Wszystkie zaplanowane zadania muszą być wstępnie skosztorysowane oraz sklasyfikowane zgodnie z wymaganiami Miasta. Następnie plan zostanie  przedstawiony Miastu do przyjęcia. Kolejny krok to weryfikacja kosztorysów i zatwierdzenie planu.

Po ostatecznym ustaleniu i przyjęciu planu do realizacji, opublikujemy plan na stronie osiedlowej.

Andrzej Białas /przewodniczący Rady Osiedla

Propozycje zgłoszone przez Mieszkańców