festyn7.jpg

Zanim wypowiesz umowę dotyczącą wywozu śmieci

Zanim zaczniesz pisać wypowiedzenie umowy wywozu śmieci, sprawdź, czy to jest konieczne?
Eko-ład oraz Vikom informują ze rozwiązanie umów nastąpi jednostronnie przez firmy wywożące odpady:

„W związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami informujemy, że nie ma obowiązku wypowiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych przez klientów firmy VIKOM. W momencie rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami dotychczasowe umowy zostaną jednostronnie rozwiązane przez naszą firmę bez zachowania wymaganego okresu wypowiedzenia.” http://vikom.poznan.pl/

W związku z ustawą - Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej