festyn8.jpg

Do 22 lutego zgłaszanie kandydatów!

Andrzej Białas, Radny Gigant Chcesz decydować o tym co będzie się działo na Twoim osiedlu? - Zostań Radnym!

Aby zostać Radnym nie trzeba posiadać jakiejś wiedzy tajemnej. Wybrani kandydaci na Radnych uczestniczą w krótkim szkoleniu.
Garść podstawowych informacji można też  przejrzeć tutaj zaradnosc.pl

Ale "Radny nie jest po to, żeby robić sobie chodnik przed własnym domem" - wywiad Tomasza Nyczki z Andrzejem Białasem (czytaj Magazynie Gazety Wyborczej) str 1 oraz str 2)

Szansa na zgłoszenie swojej kandydatury - tylko do piątku 22 lutego!

Los Twojego Osiedla  w Twoich rękach! - to nie slogan, to PRAWDA!

Dlaczego warto zostać radnym osiedlowym (i jak?)

Osiedlowy radny może więcej niż się powszechnie wydaje. Łatwo też nim zostać. Wystarczą - chęci. A jak wyglądają szczegóły? Opowiada pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa obywatelskiego - Andrzej Białas.

posłuchaj w telewizji WTK

Wybory do Rady Osiedla 24 marca 2019

Chcesz kandydować w wyborach!
Zapraszamy na spotkanie osoby pragnące kandydować w wyborach do Rady Osiedla.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4 lutego w Szkole Podstawowej nr 58 o godz 18:00.
Członkowie Rady Osiedla udzielą pełnej informacji związanej z kandydowaniem, przekażą formularze zgłoszeniowe i opowiedzą o pracy radnego osiedlowego.
Chętnych do działania na rzecz Osiedla zapraszamy!

List Rady Osiedla Ławica do Mieszkańców


Szanowni Państwo!
Mieszkańcy osiedli: Bajkowego, Poetów, Marcelina i Ławicy

Dobiega końca obecna, czteroletnia kadencja Rady Osiedla Ławica!
24 marca odbędą się wybory do nowej Rady Osiedla Ławica.
Będzie to już trzecia kadencja Rady Osiedla po reformie samorządowej.
Chciałbym bardzo zachęcić Państwa do kandydowania w tych wyborach. Praca w Radzie Osiedla to sposób aby zrobić coś dla innych, to dobry sposób aby zmierzyć się z własnymi poglądami i wizją osiedla.

Dobiega końca 8 lat mojej służby na rzecz mieszkańców jako przewodniczącego Rady Osiedla Ławica. To tysiące godzin pracy społecznej, przepracowanej wspólnie z Radnymi, na rzecz mieszkańców. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy nas wspierali i pomagali w tych działaniach.

Dziękuje mieszkańcom oraz dziękuję Radnym kadencji 2015 - 2019:
Danucie Danielewicz, Dawidowi Brodziakowi, Adamowi Futro, Mirosławowi Jankowskiemu, Elwirze Kupieckiej-Horbowskiej, Grażynie Laskowskiej, Henrykowwi Magdziarkowi, Włodzimierzowi Mocydlarzowi, Joannie Sadowskiej, Teresie Sochoń, Annie Stawskiej, Ryszardowi Tylkowskiemu, Sławomirowi Wąsikowi, Stanisławowi Wąsikowi, Marcinowi Zamorskiemu, jak również wszystkim Radnym poprzedniej kadencji.

Podsumowując dorobek Rady, załączam skrócony wykaz spraw małych i dużych, które wspólnie zrobiliśmy dla osiedla Ławica. Wiele z tych zadań powtarzane było cyklicznie.
To była praca o szerokim zakresie działań, na którą składało się: tworzenie planów finansowych w standardzie budżetu miasta Poznania, kosztorysowanie zadań, uzgodnienia z Wydziałami Miejskimi realizacji zadań, udział w przetargach lub konkursach ofert, organizowanie wielu akcji w zakresie kultury, działań dla młodzieży, seniorów, tworzenie miejsc wypoczynku - jak w Lesie Marcelińskim, remonty i budowa chodników, budowa stacji rowerowych i setki innych działań (skrócony spis poniżej).

Teraz służymy radą i informacją jak można zostać radnym osiedlowym.
Etapy wyborów i procedury postępowania są opisane w kolejnym artykule oraz tutaj.
Zachęcam do kandydowania do Rady i kontynuowania działań na rzecz Osiedla w ramach nowej Rady.

Andrzej Białas
przewodniczący Rady Osiedla Ławica,

Poznań, styczeń 2019 

Skrócony spis zadań zrealizowanych przez Radę Osiedla Ławica w latach 2011-2018 na obszarach osiedli: Edwardowo, Bajkowe, Ławica i Marcelin

 Chodniki (nowe lub wyremontowane) na ulicach:

Ulica Perzycka (Złotowska do Sławińskiej) – 150 m.b.
Ulica Perzycka (od przystanku autobusowego do przedszkola 36) – 100 m.b.
Ulica Sławińska – 150 m.b.
Ulica Ławica przy szkole SP 58 – obie strony (od Złotowskiej do Perzyckiej) – 250 m.b.
Ulica Złotowska (od ul Ławica do Sławińskiej) – 100 m.b.
Ulica Złotowska (od Sławińskiej do Perzyckiej) – 100 m.b.
Ulica Miastkowska (od Złotowskiej aż za Perłowską) – 600 m.b.
Ulica Pozdawnicka obie strony do wysokości środków (Złotowska do Bukowskiej) – 500 m.b.
Ulica Templińska – obie strony (od Złotowskiej do Pozdawnickiej) – 200 m.b. x2
Ulica Szeherezady – jednak strona (od ul Brzechwy do Makuszyńskiego) – 350 m.b.
Ulica Rumcajsa – 50 m.b.
Ulica Brzechwy cała jedna strona (od Leśnych Skrzatów do Maklakiewicza) – 700 m.b.
Ulica Brzechwy (strona przy ogródkach do wysokości wieczorynki) – 250 m.b.
Ulica Leśnych Skrzatów (od Brzechwy do Bukowskiej) – 500 m.b.
Ulica Gałczyńskiego – około 100 m.b.
Przejście od ulicy Leśnych Skrzatów do Jachowicza – 50 m.b.
Chodniki na dojściu od stacji gazowej w ul. Leśmiana do Bukowskiej – 150 m.b.
Ulica Leśmiana (od Gałczyńskiego do Baczyńskiego) – 50 m.b.
Ulica Leśmiana (od połowy ulicy do ul. Bukowskiej) – 250 m.b.
Łączna długość wyremontowanych i nowych chodników to około 4800 m.b.

Nowe drogi rowerowe

Ulica Brzechwy – 700 m.b.
Ulica Leśnych Skrzatów – 500 m.b.
Ulica Strzegomska – 300 m.b.
Łącznie 1500 m.b.

Komunikacja

Budowa trzech stacji Roweru Miejskiego (Strzegomska, Maklakiewicza, Złotowska).
Zmiana trasy autobusu 48.
Rozbudowa Parkingu w Lesie Marcelińskimi przy ul Strzegomskiej.
Budowa 6 progów zwalniających na ul. Templińskiej.
Budowa 3 progów zwalniających na ul. Tuwima.
Oznakowanie całego osiedla nowymi tablicami z nazwami ulic.
Montaż luster drogowych 5x.
Wyznaczenie nowych przejść dla pieszych (pasy).
Montaż stojaków do rowerów 15x.

Remonty nawierzchni ulic

Ulica Staffa.
Ulica Gałczyńskiego.
Ulica Brzechwy.
Ulica Złotowska.
Ulica Leśmiana.
Na Starej Ławicy – nowy asfalt.
oraz wykonanie materiałem pofrezowym lub budowlanym ulic: Templinska, Głowicka, Okonecka, Gryfińska, Rokity.

Przystanki autobusowe

Budowa przystanku autobusowego na ul. Marcelińskiej.
Budowa dwóch przystanków autobusowych na ul. Leśnych Skrzatów.
Budowa trzech przystanków autobusowego na ul. Brzechwy.
Budowa dwóch przystanków autobusowych na ul. Strzegomskiej.
Budowa przystanku autobusowego na ul. Perzyckiej.
Budowa nowych wiat (Bukowska, Złotowska, Brzechwy, Leśnych Skrzatów) – około 15 szt.

Szkoła Podstawowa 58

Nawierzchnia nowego dziedzińca szkolnego i obszaru przed szkołą.
Nowy płot przed szkołą.
Remonty klas lekcyjnych.
Nowy parkiet na Sali Gimnastycznej.
Nowe ogrzewanie - remonty.
Sieć strukturalna: System bezprzewodowej sieci WiFi w szkole.
Remonty sanitariatów.

Przedszkole 36

Izolacja budynku.
Nowe okna i drzwi.
Remonty parkietów.
Zakup pomocy dydaktycznych (coroczny).

Zieleń

Budowa skweru na narożniku ul Złotowska / Sławińska.
Likwidacja nielegalnych reklam.
Budowa skweru ul Leśnych Skrzatów.
Skwer ul Leśmiana (na wysokości kościoła).
Teren zielony- odwodnienie ul Leśmiana (za sklepem).
Rekultywacja zieleni na całym pasie drogowym ul Leśnych Skrzatów.
Rekultywacja zieleni ul Złotowska (Bukowska do Miastkowskiej).
Rekultywacja zieleni i skwery na ul Bukowskiej (czerwone domki).
Oczyszczenie i Rekultywacja stawku w Lasku Marcelińskim.
Ochrona terenów zielonych okolic Ezopa, Kryłowa, Fedrusa od zabudowy !!! (zmiana studium).
Dbanie o miejskie tereny zielone (przycinanie krzewów, koszenie traw) na terenie całego osiedla (coroczne).
Sadzenie drzew w Lesie Marcelińskim .
Przygotowanie dokumentacji pod budowę terenu rekreacyjno-zielonego ul. Jachowicza.

Rekreacja

Budowa i rozbudowa placu zabaw w Lesie Marcelińskimi.
Budowa Piramidy linowej w Lesie Marcelińskim.
Budowa 2x siłowni dla seniorów w Lesie Marcelińskim.
Budowa przyrządów do ćwiczeń Kalinistyki w Lesie Marcelińskim .
Wytyczenie i budowa ścieżek do biegania w Lesie Marcelińskim.
Kuligi i ogniska dla mieszkańców.
Budowa nowego opłotowania wybiegu dla psów – Las Marceliński.
Budowa toru Agility dla psów.
Konserwacja i rozbudowa 2 placów zabaw (ul. Szczurkiewiczów i Andersena).
Montaż ławek na terenie osiedla dla mieszkańców.
Montaż koszy na śmieci na terenie całego osiedla.

Zabawa

Organizacja Dni Seniora 7x.
Festyny osiedlowe 8x.
Piknik Onkologiczny w współpracy z Centrum Onkologicznym.
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizowanie wypoczynku letniego - współpraca z parafiami – 6x.
Organizacja półkolonii dla młodzieży, KKS Lech Poznań – 150 dzieci.
Wyjście na mecz z dziećmi.
Wyprowadzanie psów z schroniska na spacer 8x.

Inne

Prowadzenie informacyjnej strony internetowej i facebooka (ponad tysiąc artykułów).
Montaż dwóch dodatkowych tablic informacyjnych Rady Osiedla (Ławica, Os Poetów).
Na adres mailowy RO lub Przewodniczącego otrzymaliśmy blisko 10 tys maili.
Dostarczanie karmy dla zwierząt do schroniska 5x.
Finansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kwiatowe.
Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Policji i SM.
Wsparcie finansowe Klubu Seniora 3x.
Wpływ na tworzenie i opiniowanie planów miejscowych na osiedlach Ławica, Bajkowe, Marcelin i Edwardowo.
Opiniowanie wniosków WGN, Geopoz w sprawie zakupu gruntów oraz inwestycji.
Wniosek o nadanie nazwy ulicy im Ks. Tomasza Maćkowiaka.
Tworzenie corocznych planów finansowych oraz uzgadnianie zadań z jednostkami i wydziałami miejskimi w zakresie ich realizacji.
Każde zadanie wymagało zaplanowania, kosztorysu finansowego, uzgodnień prawnych oraz z wydziałami miejskimi, projektów, przetargów, nadzoru oraz odbiorów.

Wybory do Rady Osiedla Ławica na kadencję 2019 - 2023

Obwieszczenie PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania.

§ 1

Zarządza się na 24 marca 2019 r. wybory do rad osiedli Miasta Poznania.

§ 2

1. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy:

 • do 22 lutego 2019 r.

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych – zgłoszenia przyjmowane będą w miejscach podanych w ust. 2,

 • do 3 marca 2019 r. 

powołanie obwodowych komisji wyborczych,

 • w dniach 11 - 15, 18 - 19 lutego, w godz. 8:00 - 15:30 oraz w dniach 20 - 22 lutego w godz. 8:00 - 19:00

zgłaszanie kandydatów na radnych – zgłoszenia przyjmowane będą w miejscach podanych w ust. 2,

 • do 10 marca 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o zarejestrowanych kandydatach na radnych,

 • 18 - 22 marca 2019 r.

sprawdzanie spisów wyborców – Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20,

 • 23 marca 2019 r. godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej,

 • 24 marca 2019 r. w godz. 8:00-20:00

głosowanie w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

2. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz na radnych przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,

 • ul. Libelta 16/20, pok. 106, pok. 107,
 • ul. Gronowa 20, pok. 319, pok. 321, 
 • os. Bohaterów II Wojny Światowej 36A, pok. 23, 
 • ul. Słowackiego 22, pok. 148,
 • ul. Matejki 50, pok. 219, pok. 220. 

W tych miejscach wyłożone będą do wglądu statuty osiedli wraz z załącznikami określającymi zasady i tryb wyborów do rad osiedli.

3. Druki zgłoszeń kandydatów na radnych oraz do obwodowych komisji wyborczych, a także informacje w sprawie wyborów uzyskać można w miejscach podanych w ust. 2, pod numerami telefonów 61 878 4319, 61 878 5883, w punkcie informacyjnym przy pl. Kolegiackim 17, oraz na stronach internetowych www.poznan.pl/osiedla lub bip.poznan.pl - Dział informacji - Ogłoszenia, decyzje, rejestry - Komunikaty do ogłoszeń (wg kategorii) - Inne komunikaty. Druki zgłoszeń również do pobrania poniżej:

Pełna treść obwieszczenia

Podział OSIEDLA ŁAWICA na okręgi wyborcze i obwody głosowania, liczba wybieranych radnych osiedla Ławica

Oświadczenie kandydata na Radnego Osiedla (zgoda na wybieranie i prawo wybieralności)

Zgłoszenie kandydata na Radnego Osiedla

Zgłoszenie członka Obwodowej Komisji Wyborczej

Pełna informacja dostępna również na stronie Poznania

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram wywozu odpadów zawsze znajdziesz tutaj na stronie Vikomu.
Wystarczy podać adres nieruchomości, a stosowny harmonogram zostanie wygenerowany.

Na stronie GOAP-u masz też możliwość sprawdzenia zgłoszonej deklaracji i stanu swoich płatności za odpady.
Rejestracja w systemie

Ulica Kolorowa - II-gi etap konsultacji

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej  w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionych projektów planów, odbędzie się w czwartek, 10 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 58 na ul. Ławica 3 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 10 do 25 stycznia 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planów można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Magdalena Drabent - z-ca kierownika zespołu projektowego, tel. 61 639 64 85.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Więcej informacji na stronie Poznania

Boże Narodzenie 2018

W żłobie leży, któż pobieży
Drodzy Mieszkańcy
Atanera, Ławicy, Bajkowego i Edwardowa

Aby Święta Bożego Narodzenia
były radosne i przepełnione miłością! 
 

Aby w Nowym Roku 2019 spełniały się marzenia,  
a praca przynosiła sukcesy ponad oczekiwania.  

- życzą Radni Osiedla Ławica